Jump to content
 1. spoo

  spoo

 2. blemas

  blemas

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • By rudi
   Hello,
   once more I have to see, that my knowledge about XML is too poor, even to use this existing XML UDF
   If it should be a better approach to make use of StringRegEx, or maybe a totally different approach, any suggestions will be mostly appreciated.
    
   I downloaded the ZIP XML_1.1.1.13 and tried to get how to use it from the sample AU3 files included in that ZIP file, well, I don't really get it😵
    
    
   What I want to do:
   My mobile phone's backup contain all the contacts in an XML file. This is an example of such a file, backupinfo.xml, shortened to show just one fictive entry:
    
   <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <ContactRecords> <contact> <structuredName> <displayName>Max Mustermann</displayName> <givenName>Max</givenName> <familyName>Mustermann</familyName> <prefixName /> <middleName /> <suffixName /> <phoneticGivenName /> <phoneticMiddleName /> <phoneticFamily /> </structuredName> <organization> <company>Schlosserei Mustermann GmbH</company> <department /> <title /> </organization> <phones> <phone> <number>07652 881 8181</number> <type>home</type> <customLabel /> </phone> <phone> <number>0 800 435 2758</number> <type>work</type> <customLabel /> </phone> <phone> <number>+49 160 4321 222</number> <type>mobile</type> <customLabel /> </phone> </phones> <emails /> <addresses /> <ims /> <WebSites /> <Events /> <note /> <nickName /> <photo /> <netPhone /> <groups> <group> <groupName>Ungrouped</groupName> </group> </groups> </contact> </ContactRecords>  
   Basically I want to search my mobile's contacts for phone numbers to, to see, what contact they belong to. Propably it will make the task much more easy, when standardizing the mobile's contact XML to hold all numbers in "international-notation-without-any-whitespaces" (thats no problem):
    
   <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <ContactRecords> <contact> <structuredName> <displayName>Max Mustermann</displayName> <givenName>Max</givenName> <familyName>Mustermann</familyName> <prefixName /> <middleName /> <suffixName /> <phoneticGivenName /> <phoneticMiddleName /> <phoneticFamily /> </structuredName> <organization> <company>Schlosserei Mustermann GmbH</company> <department /> <title /> </organization> <phones> <phone> <number>+4976528818181</number> <type>home</type> <customLabel /> </phone> <phone> <number>+498004352758</number> <type>work</type> <customLabel /> </phone> <phone> <number>+491604321222</number> <type>mobile</type> <customLabel /> </phone> </phones> <emails /> <addresses /> <ims /> <WebSites /> <Events /> <note /> <nickName /> <photo /> <netPhone /> <groups> <group> <groupName>Ungrouped</groupName> </group> </groups> </contact> </ContactRecords>  
   What I would like to get from the XML file as a result, e.g. searching the phone number "+491604321222"
   Present in XML  or not (true) if present then return the values for... type (mobile) givenname (Max) familyname (Mustermann) company (Schlosserei Mustermann GmbH) optional: Other node names and their values within that contact, when not "empty" (like in this examle <emails /> or <middlename />)  
   The values from #2 - #6 would be perfect when returned in a 2D Array, Col0 = name, Col1 = value.
   Regards, Rudi.
    
  • By DannyJ
   I have this example string:
    
   2020-06-08 09:23:33 : abcdefghifjklm How to trim just the right part? Or how to trim this text right to left?
   I want to trim this string right to left until ' : '.
   In ohter words: I need the 'abcdefghifklm' text.
   I have tried StringTrimRight, but that requires 
   The number of characters to trim. Unfortunately StringSplit trims the left part of the strings.
    
    
  • By Luigi
   Greetings,
    
   Someone can help-me to translate this Python's code to AutoIt?
    
   Python (source: https://repl.it/repls/InstructiveDarkslategreyJackrabbit)
   str = 'age=12,name=bob,hobbies="games,reading",phrase="I\'m cool!"' key = "" val = "" dict = {} parse_string = False parse_key = True # parse_val = False for c in str: print(c) if c == '"' and not parse_string: parse_string = True continue elif c == '"' and parse_string: parse_string = False continue if parse_string: val += c continue if c == ',': # terminate entry dict[key] = val #add to dict key = "" val = "" parse_key = True continue elif c == '=' and parse_key: parse_key = False elif parse_key: key += c else: val+=c dict[key] = val print(dict.items()) Python's output:
   [('phrase', "I'm cool!"), ('age', '12'), ('name', 'bob'), ('hobbies', 'games,reading')] AutoIt
   #include-once #include <Array.au3> #include <StringConstants.au3> Global $opt $opt = "estado = """" , cep = """", idade=32, nome = ""Luismar"", campo=""campo = campo""" $opt = "age=12,name=bob,hobbies=""games,reading"",phrase=""I\'m cool!""" ConsoleWrite($opt & @LF) Local $arr = StringSplit($opt, "", $STR_CHRSPLIT) Local $key = "" Local $val = "" Local $dict = ObjCreate("Scripting.Dictionary") Local $parse_string = False Local $parse_key = True Local $c For $ii = 1 To $arr[0] $c = $arr[$ii] If $c == '"' And Not $parse_string Then $parse_string = True ContinueLoop ElseIf $c == """" And $parse_string Then $parse_string = False ContinueLoop EndIf If $parse_string Then $val &= $c ContinueLoop EndIf If $c = "," Then $dict.Add($key, $val) $key = "" $val = "" $parse_key = True ContinueLoop ElseIf $c == "=" And $parse_key Then $parse_key = False ElseIf $parse_key Then $key &= $c Else $val &= $c EndIf Next $dict.Add($key, $val) ; missing this line... For $each In $dict ConsoleWrite($each & " = " & $dict.Item($each) & @LF) Next AutoIt's output
   age=12,name=bob,hobbies="games,reading",phrase="I\'m cool!" age = 12 name = bob hobbies = games,reading  
   Best regards.
    
  • By FMS
   Hello,
   Does somebody knows a quick way to split eash word to an array in a text?
   I've a text and want to have each word in that text in an array.

   I tried to get in some way multiple seperators inside stringsplit but couldn't get it to work.
   I hope to get an array like :
   $aArray[0] = "PARIJS"
   $aArray[1] = "AFN"
   $aArray[2] = "Air"
   ....
   sample text: PARIJS (AFN) - Air France-KLM heeft de financieel directeur van het Franse nuts- en vervoersbedrijf Veolia, Philipe Capron, in het vizier om de nieuwe topman van de luchtvaartcombinatie te worden. Volgens de krant La Tribune wordt Capron als favoriet beschouwd om de topfunctie te gaan vervullen. AdChoices Advertentie Volgens bronnen tegen La Tribune is de keuze voor Capron zelfs al gemaakt door Air France-KLM en zal zijn voordracht volgende week worden voorgelegd aan de raad van toezicht bij het bedrijf. Capron zou dan de opvolger worden van de opgestapte topman Jean-Marc Janaillac. In mei trad Janaillac af nadat het hem niet was gelukt buiten de bonden om zaken te doen met het eigen personeel. Sindsdien heeft een interim-bestuur de dagelijkse leiding. De zestigjarige Capron is sinds 2014 financieel directeur bij Veolia. Daarvoor werkte hij onder meer bij mediaconcern Vivendi. Minder macht Overigens zijn er ook geruchten dat de nieuwe topman van Air France-KLM direct een zetel zou krijgen in de raad van commissarissen van KLM. Binnen de Nederlandse divisie, die juist alles op alles zet om minder macht naar Parijs te laten vloeien, is men volgens ingewijden verbolgen over die gang van zaken. ,,Stank voor dank", zo klinkt het in de wandelgangen. Eerder zou Janaillac ook al hebben geprobeerd om een dikkere vinger in de pap te krijgen bij KLM, dat door de bank genomen beter presteert dan haar Franse zustermaatschappij. Dit lukte eerder niet, onder meer door inmenging van het Nederlandse kabinet. AdChoices Advertentie Geruchten Een woordvoerder van Air France-KLM wilde niet reageren op de geruchtenstroom. Het concern gaat er vanuit dat binnen afzienbare tijd een nieuwe bestuursvoorzitter benoemd zal worden. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wilde evenmin ingaan op geruchten. ,,Ik heb hierover nog geen contact gehad met KLM, dus dat wil ik eerst even afwachten'', zei ze. Tweede Kamerleden spraken deze week tijdens een debat nog maar eens hun zorg uit over de ontwikkelingen bij Air France-KLM. Zij drongen aan op herbevestiging van oude afspraken over de relatief zelfstandige positie van KLM binnen de groep.>Exit code: 0 Time: 28.52  
  • By LoneWolf_2106
   Hi,
   i receive a strange result from splitting strings elements contained in an array .(In attachment the resulting array)
   My Array contains strings like:
    
   INFO [26.01.2018 13:53:44] [XYZ] [XYZ, XYZ] Delta pack 5.2.25_17.01.2018 server version: 5.2.25_22.01.2018 not available. My code is:
   For $a=0 to UBound($Array_info_4) -1 $Array_info_4[$a]=StringSplit($Array_info_4[$a],",",$STR_NOCOUNT) Next I tried also using a second Array to store the result, but the result was the same, like in the attachment.
   Where is my mistake? :-)
    
    
    

×
×
 • Create New...