Jump to content
Sign in to follow this  
FromVietNam

Run multi same game processes

Recommended Posts

Please help me, I want to run multi same game processes, but this game allow running 2 windows, how can I use which funtion to run more 2 same game processes without using sandbox

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đừng làm xấu mặt Việt Nam. Đọc điều khoản sử dụng trước đi. Người ta cấm Các thứ liên quan đến trò chơi!

Có hỏi thì đừng lấy từ GAME ra! Tóm lại lại cứ Run() thêm cái nữa thôi!

You need read :

 


Regards,
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ok cam on ban đã cho tôi biết thông tin này, làm xấu mặt VN ư? Đừng nói điều đó với người chưa biết rõ điều khoản như mình nhé.

Bạn nói Run() thêm cái nữa sao? Nếu đơn giản thế thì tôi đâu hỏi làm gì. Vấn đề là game này chỉ cho phép chạy 2 cửa sổ thôi, hơn 2  là bị báo lỗi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Trong if a thread is obviously against the forum rules, as this one is, directing the OP to the forum rules is fine. But don't also provide suggestions to resolve the very question that is against the rules. Just common sense...


"Profanity is the last vestige of the feeble mind. For the man who cannot express himself forcibly through intellect must do so through shock and awe" - Spencer W. Kimball

How to get your question answered on this forum!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...