Jump to content

Run multi same game processes


Recommended Posts

Đừng làm xấu mặt Việt Nam. Đọc điều khoản sử dụng trước đi. Người ta cấm Các thứ liên quan đến trò chơi!

Có hỏi thì đừng lấy từ GAME ra! Tóm lại lại cứ Run() thêm cái nữa thôi!

You need read :

 

Regards,
 

Link to comment
Share on other sites

Ok cam on ban đã cho tôi biết thông tin này, làm xấu mặt VN ư? Đừng nói điều đó với người chưa biết rõ điều khoản như mình nhé.

Bạn nói Run() thêm cái nữa sao? Nếu đơn giản thế thì tôi đâu hỏi làm gì. Vấn đề là game này chỉ cho phép chạy 2 cửa sổ thôi, hơn 2  là bị báo lỗi.

Link to comment
Share on other sites

  • Jos locked this topic
  • Moderators

@Trong if a thread is obviously against the forum rules, as this one is, directing the OP to the forum rules is fine. But don't also provide suggestions to resolve the very question that is against the rules. Just common sense...

"Profanity is the last vestige of the feeble mind. For the man who cannot express himself forcibly through intellect must do so through shock and awe" - Spencer W. Kimball

How to get your question answered on this forum!

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...