Jump to content

Need for reaching to next step according to colour.


Recommended Posts

Hello,

I need your help because I am new at entering code.

I added also gif file and my problem is how the code must be If there is green colour, it goes on with "For $i = 2 To 1000" loop or If there is no green light, it resumes from where it stayed.

Complete of codes are like below;

 

whether the green color will activate 168. It is the line

153   ;Hafızaya alınmış kopyalanan değer Sayfa2 deki satir ve sutuna yapıştırılır.
154    ;Değerler excel de sağa doğru yapıştırılacak ise $satir, 1 deki değer 2,3,4 olarak değiştirilir.
155    sleep(1000)
156    $satir=$satir+1
157    $oExcel.Sheets("Sayfa2").cells($satir, 9).value=ClipGet()
158    ClipPut("")
159  
160  sleep(1000)
161  send("{TAB 3}")

http://s2.dosya.tc/server9/4b9s3k/COLOR_NEXT.gif.html

 

1.73 MB

 

#include <AutoItConstants.au3>
Func _WinWaitActivate($title,$text,$timeout=0)
   WinWait($title,$text,$timeout)
   If Not WinActive($title,$text) Then WinActivate($title,$text)
   WinWaitActive($title,$text,$timeout)
EndFunc


; İLK VERİİLİ


$oExcel = ObjCreate("Excel.Application")
$oExcel.Workbooks.Open (@ScriptDir & "\teklif.xlsx").Sheets (1).Select ()
$oExcel.Visible = True
;Excel dosyası açıldıktan 10 sn sonra bilgi girişine başlanacaktır.
Sleep(5000)
Local $satir=0;5 kayıt için 5 daha fazlası için bu rakam arttırılabilir
For $i = 1 To 10000
   ;Açılan excel dosyasından 1,3,4 kolonlarından veriler okunuyor.
   Local $stok=$oExcel.Sheets("Sayfa1").cells($i, 1).value

   ;Okunan veri boş ise döngü bitiriliyor.
   if $stok="" then ExitLoop

   Opt('TrayIconDebug', 1)
   Opt("WinTitleMatchMode", 2)
   _WinWaitActivate("Müşteri - ","")
   Local $sText = WinGetTitle("[ACTIVE]")
   $sText=StringMid($sText,17,9)


   ;Açılan excel dosyasından 1,3,4 kolonları45015   4ndan veriler okunuyor.
   Local $stok=$oExcel.activesheet.cells($i, 1).value

  ;+ ya basılıyor
   send("{F3}")
   Sleep(1000)
   send($stok)
 Sleep(1000)

   send("{TAB 6}")
   ;1 sn bekleniyor
   Sleep(1000)
   send("{ENTER}")
   Sleep(2000)
MouseClick($MOUSE_CLICK_LEFT,332 , 160, 1)

 sleep(1000)
   ;ilk veri kopyalanıyor


; CTRL SHIFT HOME İŞARETLİ ALANI SEÇER .
  Send("^+{HOME}")

   Send("^C")

   ;Hafızaya alınmış kopyalanan değer Sayfa2 deki satir ve sutuna yapıştırılır.
   ;Değerler excel de sağa doğru yapıştırılacak ise $satir, 1 deki değer 2,3,4 olarak değiştirilir.
   sleep(1000)
   $satir=$satir+1
   $oExcel.Sheets("Sayfa2").cells($satir, 3).value=ClipGet()
   ClipPut("")


   ;MÜŞTERİ NO ALINIYOR
sleep(1000)

;BURDAN AL
 MouseClick($MOUSE_CLICK_LEFT,642 , 164, 1)

 sleep(1000)
   ;2 veri kopyalanıyor


; CTRL SHIFT HOME İŞARETLİ ALANI SEÇER .
  Send("^+{HOME}")

   Send("^C")

   ;Hafızaya alınmış kopyalanan değer Sayfa2 deki satir ve sutuna yapıştırılır.
   ;Değerler excel de sağa doğru yapıştırılacak ise $satir, 1 deki değer 2,3,4 olarak değiştirilir.
   sleep(1000)
   $satir=$satir+1
   $oExcel.Sheets("Sayfa2").cells($satir, 4).value=ClipGet()
   ClipPut("")


;MÜŞTERİ firma ismine bağlı ad alınıyor
sleep(1000)
 MouseClick($MOUSE_CLICK_LEFT,455 , 285, 1)
 MouseClick($MOUSE_CLICK_LEFT,455 , 285, 2)


   ; CTRL SHIFT HOME İŞARETLİ ALANI SEÇER .
  Send("^+{HOME}")

   Send("^C")

   ;Hafızaya alınmış kopyalanan değer Sayfa2 deki satir ve sutuna yapıştırılır.
   ;Değerler excel de sağa doğru yapıştırılacak ise $satir, 1 deki değer 2,3,4 olarak değiştirilir.
   sleep(1000)
   $satir=$satir+1
   $oExcel.Sheets("Sayfa2").cells($satir, 7).value=ClipGet()
   ClipPut("")
sleep(2000)
 ;Müşteri açıklama sutunu alınıyor
  send("{TAB}")
   sleep(1000)

      Send("^+{LEFT 8 }")
         sleep(1000)
  Send("^+{RIGHT 8 }")
       Send("^C")   ;Hafızaya alınmış kopyalanan değer Sayfa2 deki satir ve sutuna yapıştırılır.
   ;Değerler excel de sağa doğru yapıştırılacak ise $satir, 1 deki değer 2,3,4 olarak değiştirilir.
   sleep(1000)
   $satir=$satir+1
   $oExcel.Sheets("Sayfa2").cells($satir, 8).value=ClipGet()
   ClipPut("")


;Müşteri açıklama iletişim metedu

 sleep(2000)
   ;2 veri kopyalanıyor
 send("{TAB 2}")
   sleep(1000)

      Send("^+{LEFT 8 }")
         sleep(1000)
  Send("^+{RIGHT 8 }")
       Send("^C")

   ;Hafızaya alınmış kopyalanan değer Sayfa2 deki satir ve sutuna yapıştırılır.
   ;Değerler excel de sağa doğru yapıştırılacak ise $satir, 1 deki değer 2,3,4 olarak değiştirilir.
   sleep(1000)
   $satir=$satir+1
   $oExcel.Sheets("Sayfa2").cells($satir, 9).value=ClipGet()
   ClipPut("")

 sleep(1000)
 send("{TAB 3}")

;burdan sonra yeşil olur ise satır ***************************************************************************************************************************


;MÜŞTERİ firma ismine bağlı ad alınıyor 2
sleep(2000)

Send("^+{LEFT 8 }")
         sleep(1000)
  Send("^+{RIGHT 8 }")
       Send("^C")   ;Hafızaya alınmış kopyalanan değer Sayfa2 deki satir ve sutuna yapıştırılır.
   ;Değerler excel de sağa doğru yapıştırılacak ise $satir, 1 deki değer 2,3,4 olarak değiştirilir.
   sleep(2000)
   $satir=$satir+1
   $oExcel.Sheets("Sayfa2").cells($satir, 3).value=ClipGet()
   ClipPut("")


   ;MÜŞTERİ NO ALINIYOR


 sleep(1000)
 send("{TAB 3}")


 Send("^+{LEFT 8 }")
         sleep(1000)
  Send("^+{RIGHT 8 }")
       Send("^C")

   ;2 veri kopyalanıyor MÜTERİ DEĞER SUTUNU   ;Hafızaya alınmış kopyalanan değer Sayfa2 deki satir ve sutuna yapıştırılır.
   ;Değerler excel de sağa doğru yapıştırılacak ise $satir, 1 deki değer 2,3,4 olarak değiştirilir.
   sleep(1000)
   $satir=$satir+1
   $oExcel.Sheets("Sayfa2").cells($satir, 4).value=ClipGet()
   ClipPut("")


;MÜŞTERİ firma ismine bağlı ad alınıyor
sleep(2000)

send("{TAB 3 }")
Send("^+{LEFT 8 }")
         sleep(1000)
         Send("^+{RIGHT 8 }")
       Send("^C")


   ;Hafızaya alınmış kopyalanan değer Sayfa2 deki satir ve sutuna yapıştırılır.
   ;Değerler excel de sağa doğru yapıştırılacak ise $satir, 1 deki değer 2,3,4 olarak değiştirilir.
   sleep(2000)
   $satir=$satir+1
   $oExcel.Sheets("Sayfa2").cells($satir, 7).value=ClipGet()
   ClipPut("")
sleep(2000)
 ;Müşteri açıklama sutunu alınıyor
  send("{TAB}")
   sleep(1000)

      Send("^+{LEFT 8 }")
         sleep(1000)
  Send("^+{RIGHT 8 }")
       Send("^C")
;Hafızaya alınmış kopyalanan değer Sayfa2 deki satir ve sutuna yapıştırılır.
   ;Değerler excel de sağa doğru yapıştırılacak ise $satir, 1 deki değer 2,3,4 olarak değiştirilir.
   sleep(2000)
   $satir=$satir+1
   $oExcel.Sheets("Sayfa2").cells($satir, 8).value=ClipGet()
   ClipPut("")
;Müşteri açıklama iletişim metedu
sleep(2000)
   ;2 veri kopyalanıyor
 send("{TAB 2}")
   sleep(1000)
Send("^+{LEFT 8 }")
         sleep(1000)
  Send("^+{RIGHT 8 }")
       Send("^C")

   ;Hafızaya alınmış kopyalanan değer Sayfa2 deki satir ve sutuna yapıştırılır.
   ;Değerler excel de sağa doğru yapıştırılacak ise $satir, 1 deki değer 2,3,4 olarak değiştirilir.
   sleep(1000)
   $satir=$satir+1
   $oExcel.Sheets("Sayfa2").cells($satir, 9).value=ClipGet()
   ClipPut("")

 sleep(1000)
 send("{TAB 3}")

;burdan sonra yeşil olur ise satır ***************************************************************************************************************************


;MÜŞTERİ firma ismine bağlı ad alınıyor 2
sleep(1000)

 ;$oExcel.Workbooks.close

Next


 ;$oExcel.Workbooks.close

 

 

Link to post
Share on other sites

İlk durak. Asla ve demek istediğim, daha iyi yöntemler olduğunda ASLA piksel arama kullanmayın. Durumunuzda Excel ile çalıştığınız için - yardım dosyasına gidin ve Excel komutlarını arayın. Bunlardan LOTS var ve gönderdiğiniz tüm şeyleri kaldırabilirsiniz.

İkincisi - eğer bir "gönder" yapmak zorundaysanız - "controllerend" kullanın. Gönder kullandığınızda ve pencere odağını kaybederse komut dosyası kesilir.

Üçüncüsü - excel dışındaki diğer uygulamalarla mı çalışıyorsunuz? Örnek, Chrome veya Edge gibi bir web tarayıcısı olmak.

4. - Gördüğünüz gibi ana diliniz Türkçe. Yorumlarınızı kodunuzda okumak için google çeviri kullanıyorum. İngilizce'yi iyi bir şekilde konuşabiliyorsanız, sizin için uygunsa yapmayı tercih ederim. Size elimden geldiğince yardımcı olmaktan mutluyum.

Link to post
Share on other sites

I looked at the link and see you are trying to interact with a web page. What web browser are you using? There are AutoIt tools you can use to hook into the controls of the web page. Take a look at this:
https://www.autoitscript.com/forum/topic/153520-iuiautomation-ms-framework-automate-chrome-ff-ie/

Turkish translation: BBağlantıya baktım ve bir web sayfasıyla etkileşime girmeye çalıştığınızı gördüm. Hangi web tarayıcıyı kullanıyorsunuz? Web sayfasının kontrollerine bağlanmak için kullanabileceğiniz AutoIt araçları vardır. Şuna bir bak:
https://www.autoitscript.com/forum/topic/153520-iuiautomation-ms-framework-automate-chrome-ff-ie/

Link to post
Share on other sites

Firstly, thanks Bert for your support.

 

Yes my mother language is Turkish but we can speak in English.

 

Did you check this file at link below ?

http://s2.dosya.tc/server9/4b9s3k/COLOR_NEXT.gif.html

 

My browser is chrome and I am using IFS to get data.

 

The process is like that ; Autoit runs, excel opens, copies data first and pastes to a program called IFS, after that IFS opens

and start coping data from IFS.

 

But there is a limit of coping and it is 161st line.

 

160        sleep(1000)

161        send("{TAB 3}")

 

After 161st line, autoit needs to decide. If there is green colour, autoit have to pass to 26st line. If there is no green colour, autoit have to continue from 161st line.

 

Colour code : 0xC0E16E

Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, mustilem23 said:

Firstly, thanks Bert for your support.

 

Yes my mother language is Turkish but we can speak in English.

 

Did you check this file at link below ?

http://s2.dosya.tc/server9/4b9s3k/COLOR_NEXT.gif.html

My browser is chrome and I am using IFS to get data.

 The process is like that ; Autoit runs, excel opens, copies data first and pastes to a program called IFS, after that IFS opens

and starts coping data from IFS.

 But there is a limit of coping and it is 161st line.

160        sleep(1000)

161        send("{TAB 3}")

 After 161st line, autoit needs to decide. If there is green colour, autoit has to pass to 26st line. If there is no green colour, autoit has to continue from 161st line.Colour code : 0xC0E16E

 

Edited by mustilem23
Link to post
Share on other sites

Sorry - for security reasons on my end I can't view the file. In any case, did you look at https://www.autoitscript.com/forum/topic/153520-iuiautomation-ms-framework-automate-chrome-ff-ie/ ?

I ask for you have many send statements and the huge problem with using send is if the window loses focus, or the page that renders is slow, send fails. 

If you use the IUI automation, it won't matter if the window is minimized, or even hidden. The script, if written correctly, will still run and will allow you to do other stuff at the same time. Yes, you have to rewrite your script, however the upside is well worth it.  

Edited by Bert
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...