Jump to content
Sign in to follow this  
TranMinhDuc

Autoit-Báo Danh (Vietnamese only)

Recommended Posts

Hi All! Hiện tại đã có 1 Forum dành cho người việt đã đi vào hoạt động ổn định, hoan nghênh mọi người đến tham gia.

HocAutoIT.com

Chào các Programmer :graduated:

Sau những lời đồn không hay về AutoIT (ở Việt Nam), mình đã tìm hiểu về ngôn ngữ này, tuy chỉ mới bắt đầu đến với Lập Trình, nhưng nhờ nó mình đã khá lên rất nhiều. Và viết được một số chương trình, Auto có, Phần Mềm cũng có.

Như vậy có thể thấy: "Không có Ngôn Ngữ xấu, chỉ có Người dùng Ngôn Ngữ với Mục Đích Xấu".

Mình lập ra Topic này với mục đích tìm kiếm những ai yêu thích AutoIT và muốn dùng nó với mục đích tốt, để có thể học hỏi thêm. Nếu số lượng người đông mình sẽ tạo (Nếu chưa ai tạo) 1 Topic hướng dẫn về Ngôn Ngữ này.

Mình xin khai trương trước: :P

Tên: Trần Minh Đức

Tuổi: 22 / Nam

Tốt nghiệp Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin

Chỗ ở hiện tại: TP. Hồ Chí Minh

Biết AutoIT: 1 tháng trước

Biết Thêm: PHP-Web, C++, SQL

P/S: Mong các bạn khoan đặt câu hỏi tại đây, có thắc mắc gì xin liên hệ qua Mail nếu trả lới được mình sẽ giúp và mình sẽ Add nick (nêu không phiền) tất cả các bạn có tên ở đây và mình sẽ Add nick (nếu không phiền) tất cả các bạn có tên ở đây.

----------------

| Tổng kết: 2 <_<

----------------

| Nam: 2

| Nữ: 0

----------------

Thành viên từ các diễn đàn khác:

(01) - http://ddth.com/showthread.php?t=189821

(00) - http://www.diendantinhoc.com/index.php?showtopic=74370

(00) - http://www.vn-zoom.com/f138/autoit-bao-dan...toit-38511.html

Edited by TranMinhDuc

Share share share... and share share shareForum AutoIT Việt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Out of respect for you/your language I'm not going to say much about this being a predominately English posting forum... I couldn't translate what you typed above, so if someone could please send me a rough translation so I can verify the post is ok I'd appreciate it.


Common sense plays a role in the basics of understanding AutoIt... If you're lacking in that, do us all a favor, and step away from the computer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình lập ra Topic này với mục đích tìm kiếm những ai yêu thích AutoIT và muốn dùng nó với mục đích tốt, để có thể học hỏi thêm. Nếu số lượng người đông mình sẽ tạo (Nếu chưa ai tạo) 1 Topic hướng dẫn về Ngôn Ngữ này.

The the purpose of this post is : Gathering people who love autoIT and want to use it in the good way, in order to learn more. if there're many people who pay attention on this post, i'll creat 1 topic as a instruction.

@TranMinhDuc :

tôi ko hỉu lý do bạn post bài này ở đây ?

Edited by d4rk

[quote]Don't expect for a perfect life ... Expect a least troubles ones[/quote]Contact me : ass@kiss.toWhat I Have Done :Favorites Manager Mangage your favorite's folder, that's coolPC Waker For those who want to save stickersWebScipts Supporter For those who've just started with Web and WebScriptsTemporary Looker Simple but powerful to manage your Temporary folder, you know what you downloaded[UDF] _NumberFormat() Better performance on number display[UDF] _DirGet() What a folder contain [how many (hidden,normal,...) files], with one line of code[UDF] _IsPressEs() Just like _IsPress() but for a group of keys

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sorry vì đã làm phiền. (My English is not good)

Mình đang muốn lập thành 1 Nhóm (Group) tìm hiểu sâu và phát triển nó thêm. AutoIT là 1 Ngôn Ngữ rất hay, nhưng ở Việt Nam nó bị mang tiếng xấu bởi những Virust và mình muốn thay đổi điều đó.

Mình thấy ở đây có nhiều Người Việt (Vietnamese) nhưng không thể liên lạc với họ, nên phải dùng cách này. Nếu đã làm phiền Forum thì mình xin lỗi.

(Admin can delete this Topic, if you want) :)


Share share share... and share share shareForum AutoIT Việt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sorry vì đã làm phiền. (My English is not good)

Mình đang muốn lập thành 1 Nhóm (Group) tìm hiểu sâu và phát triển nó thêm. AutoIT là 1 Ngôn Ngữ rất hay, nhưng ở Việt Nam nó bị mang tiếng xấu bởi những Virust và mình muốn thay đổi điều đó.

Mình thấy ở đây có nhiều Người Việt (Vietnamese) nhưng không thể liên lạc với họ, nên phải dùng cách này. Nếu đã làm phiền Forum thì mình xin lỗi.

(Admin can delete this Topic, if you want) :)

I personally think it's unnecessary here, i've been here for 2 month but have no luck contacting any vietnamese here.

[quote]Don't expect for a perfect life ... Expect a least troubles ones[/quote]Contact me : ass@kiss.toWhat I Have Done :Favorites Manager Mangage your favorite's folder, that's coolPC Waker For those who want to save stickersWebScipts Supporter For those who've just started with Web and WebScriptsTemporary Looker Simple but powerful to manage your Temporary folder, you know what you downloaded[UDF] _NumberFormat() Better performance on number display[UDF] _DirGet() What a folder contain [how many (hidden,normal,...) files], with one line of code[UDF] _IsPressEs() Just like _IsPress() but for a group of keys

Share this post


Link to post
Share on other sites

He wants Vietnamese autoit programmer disscuss all about AutoIt here, in his topic, using Vietnamese language. I think this help promote AutoIt for Vietnamese people.

Share this post


Link to post
Share on other sites

He wants Vietnamese autoit programmer disscuss all about AutoIt here, in his topic, using Vietnamese language. I think this help promote AutoIt for Vietnamese people.

Nothing wrong with the concept but for it to work properly, there will have to be enough Vietnamese speaking people around and it should be done by someone who can set up a separate forum for Vietnamese. For example, there are French and German forums available but they were set up by French and German speaking AutoIt users.

George

Question about decompiling code? Read the decompiling FAQ and don't bother posting the question in the forums.

Be sure to read and follow the forum rules. -AKA the AutoIt Reading and Comprehension Skills test.***

The PCRE (Regular Expression) ToolKit for AutoIT - (Updated Oct 20, 2011 ver:3.0.1.13) - Please update your current version before filing any bug reports. The installer now includes both 32 and 64 bit versions. No change in version number.

Visit my Blog .. currently not active but it will soon be resplendent with news and views. Also please remove any links you may have to my website. it is soon to be closed and replaced with something else.

"Old age and treachery will always overcome youth and skill!"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào các Programmer :)

Sau những lời đồn không hay về AutoIT (ở Việt Nam), mình đã tìm hiểu về ngôn ngữ này, tuy chỉ mới bắt đầu đến với Lập Trình, nhưng nhờ nó mình đã khá lên rất nhiều. Và viết được một số chương trình, Auto có, Phần Mềm cũng có.

Như vậy có thể thấy: "Không có Ngôn Ngữ xấu, chỉ có Người dùng Ngôn Ngữ với Mục Đích Xấu".

Mình lập ra Topic này với mục đích tìm kiếm những ai yêu thích AutoIT và muốn dùng nó với mục đích tốt, để có thể học hỏi thêm. Nếu số lượng người đông mình sẽ tạo (Nếu chưa ai tạo) 1 Topic hướng dẫn về Ngôn Ngữ này.

Mình xin khai trương trước: :)

Tên: Trần Minh Đức

Mail: tranminhduc18116@yahoo.com

Tuổi: 22 / Nam

Tốt nghiệp Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin

Chỗ ở hiện tại: TP. Hồ Chí Minh

Biết AutoIT: 1 tháng trước

Biết Thêm: PHP-Web, C++, SQL

P/S: Mong các bạn khoan đặt câu hỏi tại đây, có thắc mắc gì xin liên hệ qua Mail nếu trả lới được mình sẽ giúp và mình sẽ Add nick (nêu không phiền) tất cả các bạn có tên ở đây và mình sẽ Add nick (nếu không phiền) tất cả các bạn có tên ở đây.

----------------

| Tổng kết: 2 :)

----------------

| Nam: 2

| Nữ: 0

----------------

Thành viên từ các diễn đàn khác:

(01) - http://ddth.com/showthread.php?t=189821

(00) - http://www.diendantinhoc.com/index.php?showtopic=74370

(00) - http://www.vn-zoom.com/f138/autoit-bao-dan...toit-38511.html

Yên tâm đi anh Trần Minh Đức, có em nè, em cũng rất "máu" thằng AutoIt, nói anh đừng "chởi" em nha: Em cũng được kha khá rùi, nhưng còn nhiều vấn đề lắm, mong anh và diễn đàn Việt giúp đỡ, mong diễn đàn "AutoIt VietNam" trong "AutoIt World" này ngày càng phát triển.

Nhân tiện đây em cũng có một câu hỏi luôn, mong anh trả lời giúp em:

Đây là script em biên soạn, em muốn mỗi lần nó khởi động cùng StartUp thì tự động ẩn xuống thanh SystemTray

#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <constants.au3>
#include <ButtonConstants.au3>
#notrayicon

opt("TrayMenuMode",1)
;HotKeySet  
    HotKeySet("^+{PgUp}", "hien")
    Func hien()
        GUISetState(@SW_SHOW, $chinh)
    EndFunc
    
    HotKeySet("^+{PgDn}", "an")
    Func an()
        GUISetState(@SW_HIDE, $chinh)
        TrayTip("Thông báo", "Chương trình đang chạy"& @CRLF &"Ctrl + Alt + {Xuống} - Đóng/Mở ổ CD-Rom" & @CRLF & "Ctrl + Shift + {PgUp} - Hiện bảng điều khiển" & @CRLF & "Ctrl + Shift + {PgDn} - Ẩn bảng điều khiển"& @CRLF & "Ctrl + Shift + {End} - Thoát", 5, 1)
    EndFunc
    
    HotKeySet("^+{End}", "thoat")
    Func thoat()
        $msg = GUIGetMsg()
        $msg = $gui_event_close
    EndFunc
        
    HotKeySet("^+{down}", "chuyendoi")
    Func chuyendoi()
        $msg = GUIGetMsg()
        $msg = $dm
    EndFunc
;GUI

    $chinh = GUICreate("Open/Close CDRom", 310, 230)
    GUISetBkColor(0x00ff00, $chinh)
    GUISetIcon('shell32.dll', 295)
    $label1 = GUICtrlCreateLabel('Open/Close CD-Rom', 37, 10, 280,35)
    GUICtrlSetFont($label1, 19, 400, 4, "Monotype Corsiva")
    $dm = GUICtrlCreateButton("Mở", 113, 50, 70, 60)
    GUICtrlSetFont($dm, 14, 400, -1, "MS Reference Sans Serif")
    GUICtrlSetBkColor($dm, 0x8080FF)
    $about = GUICtrlCreateButton("About", 10, 150, 60, 30)
    GUIctrlSetBkColor($about, 0x00FFFF)
;Menu
    $label2 = GUICtrlCreateLabel("Sử dụng các phím nóng sau đây :", 80, 120)
    GUICtrlCreateLabel("Ctrl + Shift + {Xuống} - Đóng/Mở", 80, 135)
    GUICtrlCreateLabel("Ctrl + Shift + {PgUp} - Hiện bảng điều khiển", 80, 150)    
    GUICtrlCreateLabel("Ctrl + Shift + {PgDn} - Ẩn bảng điều khiển", 80,165)
    GUICtrlCreateLabel("Ctrl + Shift +  {End}  - Thoát", 80, 180)
    $cb1 = GUICtrlCreateCheckbox('&Khởi động cùng StartUp ===>', 10, 195)
    $ok = GUICtrlCreateButton('OK', 180, 195, 50, 20)
    GUICtrlSetBkColor($ok, 0x99FF00)
    $label3 = GUICtrlCreateLabel("Let's", 20, 60, 93, 50)
    GUICtrlSetFont($label3, 30, 400, 12, "Poor Richard")
    $label4 = GUICtrlCreateLabel("Go!!!", 203, 60, 93, 50)
    GUICtrlSetFont($label4, 30, 400, 12, "Poor Richard")
    $tt = GUICtrlRead($dm)
    Opt('guicloseonesc', 0)
    GUISetState(@SW_SHOW, $chinh)   
;Drive  
    $drive = DriveGetDrive("CDRom") 
;Tray   
    $dk = TrayCreateItem("Bảng điều khiển - Ctrl + Shift + {PgUp}")
    TrayItemSetState($dk, $tray_default)
    TrayCreateItem("")
    $tacgia = TrayCreateItem("Tác giả")
    TrayCreateItem("")
    $thoat = TrayCreateItem("Thoát - Ctrl + Shift + {End}")
    TraySetIcon('shell32.dll', 295)
    TraySetState()
    TraySetClick(8)
;Đọc trạng thái StartUp
    if FileExists(@StartupCommonDir & '\' & @ScriptName) Then
        GUICtrlSetState($cb1, $gui_checked)
    Else
        GUICtrlSetState($cb1, $gui_unchecked)
    EndIf
    
If $CMDLINE[0] > 0 And $CMDLINE[1] = "-silent" Then
GUISetState(@SW_HIDE, $chinh)
Else
GUISetState(@SW_SHOW, $chinh)
EndIf
;Begin
    while 1
        $msg = GUIGetMsg()
        $msg1 = TrayGetMsg()
        Select
        Case $msg1 = $dk 
            GUISetState(@SW_SHOWNORMAL, $chinh)
        case $msg = $gui_event_minimize
            GUISetState(@sw_hide, $chinh)
            TrayTip("Thông báo", "Chương trình đang chạy"& @CRLF &"Ctrl + Shift + {Xuống} - Đóng/Mở ổ CD-Rom" & @CRLF & "Ctrl + Shift + {PgUp} - Hiện bảng điều khiển" & @CRLF & "Ctrl + Shift + {PgDn} - Ẩn bảng điều khiển"& @CRLF & "Ctrl + Shift + {End} - Thoát", 10, 1)
        case $msg = $gui_event_close or $msg1 = $thoat
            Exit        
        case $msg = $dm and $tt = "Mở"
            CDTray($drive[1], "open")
            GUICtrlSetData($dm, "Đóng")
            $tt = GUICtrlRead($dm)
        case $msg = $dm and $tt = "Đóng"
            CDTray($drive[1], "closed")
            GUICtrlSetData($dm, "Mở")
            $tt = GUICtrlRead($dm)
        case $msg = $about or $msg1 = $tacgia
            MsgBox(64, "Lê Văn Thành","Đây là phần mềm giúp các bạn có thể dễ dàng đóng/mở    " &@crlf&"         ổ CDRom bằng việc sử dụng các phím nóng."&@crlf&"                         Chúc các bạn vui vẻ !"&@crlf&@crlf&'Tác giả :                 Lê Văn Thành' &@crlf& 'Lớp 11H, trường THPT Ba Đình - Nga Sơn - Thanh Hoá'&@crlf & 'Email:      forget_me_not_please@yahoo.com'&@crlf &'               setbody_nth2005@yahoo.com')
        Case $msg = $ok
            $ttcb1 = GUICtrlRead($cb1)
            If $ttcb1 = $gui_checked Then
                FileCopy(@ScriptFullPath, @StartupCommonDir, 1)
                MsgBox(64, 'Thông báo', 'Đã kích hoạt khởi động cùng StartUp')
            ElseIf $ttcb1 = $gui_unchecked Then
                FileDelete(@StartupCommonDir & '\' & @ScriptName)
                MsgBox(64, 'Thông báo', 'Đã loại bỏ khởi động cùng StartUp')
            EndIf
        EndSelect       
    WEnd

Thanks anh trước nha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chao cac ban. Tui chac forum nay con nhieu nguoi VN lam. Tui cung moi hoc ve Autoit nay thoi nen cung khong duoc danh lam. Chi viet vai chuong trinh auto nghich cho vui. Neu cac ban co du an, hay y tuong gi thi cho minh tham gia voi. thanks

Moi nguoi post nick yahoo nhe.

YM: binhptit_86

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hiện tại thì cũng có rất nhiều bạn biết và đang sử dụng ngôn ngữ này ở VN nhưng chưa có diễn đàn tiếng việt nào chuyên về autoit cả !!

Tôi đang có dự định xây dựng 1 website như thế nhưng 1 tay mình làm thì không thể cần có 1 số lượng đông đảo anh em tham gia ủng hộ

Chắc phải chờ vậy !!

Edited by Vhb0yZ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh nên lập nguyên 1 trang web về autoit đi vì em rất thích nó không phải vì nó viết virus mà vì nó dễ hiểu hơn C++ hay các ngôn ngữ khác , em chỉ mới học qua pascal nhưng khi tiếp cận autoit thì em cảm thấy rất thoải mái :) .

Hiện em có thể dịch đc 1 vài phần trong mục help của autoit rất mong được giúp sức với anh

Nikc yahoo của em : kytosai@yahoo.com

Edited by KytoSai

Share this post


Link to post
Share on other sites
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <constants.au3>
#include <ButtonConstants.au3>
#notrayicon

opt("TrayMenuMode",1)
;HotKeySet  
    HotKeySet("^+{PgUp}", "hien")
    Func hien()
        GUISetState(@SW_SHOW, $chinh)
    EndFunc
    
    HotKeySet("^+{PgDn}", "an")
    Func an()
        GUISetState(@SW_HIDE, $chinh)
        TrayTip("Thông báo", "Chương trình đang chạy"& @CRLF &"Ctrl + Alt + {Xuống} - Đóng/Mở ổ CD-Rom" & @CRLF & "Ctrl + Shift + {PgUp} - Hiện bảng điều khiển" & @CRLF & "Ctrl + Shift + {PgDn} - Ẩn bảng điều khiển"& @CRLF & "Ctrl + Shift + {End} - Thoát", 5, 1)
    EndFunc
    
    HotKeySet("^+{End}", "thoat")
    Func thoat()
        $msg = GUIGetMsg()
        $msg = $gui_event_close
    EndFunc
        
    HotKeySet("^+{down}", "chuyendoi")
    Func chuyendoi()
        $msg = GUIGetMsg()
        $msg = $dm
    EndFunc
;GUI

    $chinh = GUICreate("Open/Close CDRom", 310, 230)
    GUISetBkColor(0x00ff00, $chinh)
    GUISetIcon('shell32.dll', 295)
    $label1 = GUICtrlCreateLabel('Open/Close CD-Rom', 37, 10, 280,35)
    GUICtrlSetFont($label1, 19, 400, 4, "Monotype Corsiva")
    $dm = GUICtrlCreateButton("Mở", 113, 50, 70, 60)
    GUICtrlSetFont($dm, 14, 400, -1, "MS Reference Sans Serif")
    GUICtrlSetBkColor($dm, 0x8080FF)
    $about = GUICtrlCreateButton("About", 10, 150, 60, 30)
    GUIctrlSetBkColor($about, 0x00FFFF)
;Menu
    $label2 = GUICtrlCreateLabel("Sử dụng các phím nóng sau đây :", 80, 120)
    GUICtrlCreateLabel("Ctrl + Shift + {Xuống} - Đóng/Mở", 80, 135)
    GUICtrlCreateLabel("Ctrl + Shift + {PgUp} - Hiện bảng điều khiển", 80, 150)    
    GUICtrlCreateLabel("Ctrl + Shift + {PgDn} - Ẩn bảng điều khiển", 80,165)
    GUICtrlCreateLabel("Ctrl + Shift +  {End}  - Thoát", 80, 180)
    $cb1 = GUICtrlCreateCheckbox('&Khởi động cùng StartUp ===>', 10, 195)
    $ok = GUICtrlCreateButton('OK', 180, 195, 50, 20)
    GUICtrlSetBkColor($ok, 0x99FF00)
    $label3 = GUICtrlCreateLabel("Let's", 20, 60, 93, 50)
    GUICtrlSetFont($label3, 30, 400, 12, "Poor Richard")
    $label4 = GUICtrlCreateLabel("Go!!!", 203, 60, 93, 50)
    GUICtrlSetFont($label4, 30, 400, 12, "Poor Richard")
    $tt = GUICtrlRead($dm)
    Opt('guicloseonesc', 0)
    GUISetState(@SW_SHOW, $chinh)   
;Drive  
    $drive = DriveGetDrive("CDRom") 
;Tray   
    $dk = TrayCreateItem("Bảng điều khiển - Ctrl + Shift + {PgUp}")
    TrayItemSetState($dk, $tray_default)
    TrayCreateItem("")
    $tacgia = TrayCreateItem("Tác giả")
    TrayCreateItem("")
    $thoat = TrayCreateItem("Thoát - Ctrl + Shift + {End}")
    TraySetIcon('shell32.dll', 295)
    TraySetState()
    TraySetClick(8)
;Đọc trạng thái StartUp
    if FileExists(@StartupCommonDir & '\' & @ScriptName) Then
        GUICtrlSetState($cb1, $gui_checked)
    Else
        GUICtrlSetState($cb1, $gui_unchecked)
    EndIf
    
If $CMDLINE[0] > 0 And $CMDLINE[1] = "-silent" Then
GUISetState(@SW_HIDE, $chinh)
Else
GUISetState(@SW_SHOW, $chinh)
EndIf
;Begin
    while 1
        $msg = GUIGetMsg()
        $msg1 = TrayGetMsg()
        Select
        Case $msg1 = $dk 
            GUISetState(@SW_SHOWNORMAL, $chinh)
        case $msg = $gui_event_minimize
            GUISetState(@sw_hide, $chinh)
            TrayTip("Thông báo", "Chương trình đang chạy"& @CRLF &"Ctrl + Shift + {Xuống} - Đóng/Mở ổ CD-Rom" & @CRLF & "Ctrl + Shift + {PgUp} - Hiện bảng điều khiển" & @CRLF & "Ctrl + Shift + {PgDn} - Ẩn bảng điều khiển"& @CRLF & "Ctrl + Shift + {End} - Thoát", 10, 1)
        case $msg = $gui_event_close or $msg1 = $thoat
            Exit        
        case $msg = $dm and $tt = "Mở"
            CDTray($drive[1], "open")
            GUICtrlSetData($dm, "Đóng")
            $tt = GUICtrlRead($dm)
        case $msg = $dm and $tt = "Đóng"
            CDTray($drive[1], "closed")
            GUICtrlSetData($dm, "Mở")
            $tt = GUICtrlRead($dm)
        case $msg = $about or $msg1 = $tacgia
            MsgBox(64, "Lê Văn Thành","Đây là phần mềm giúp các bạn có thể dễ dàng đóng/mở    " &@crlf&"         ổ CDRom bằng việc sử dụng các phím nóng."&@crlf&"                         Chúc các bạn vui vẻ !"&@crlf&@crlf&'Tác giả :                 Lê Văn Thành' &@crlf& 'Lớp 11H, trường THPT Ba Đình - Nga Sơn - Thanh Hoá'&@crlf & 'Email:      forget_me_not_please@yahoo.com'&@crlf &'               setbody_nth2005@yahoo.com')
        Case $msg = $ok
            $ttcb1 = GUICtrlRead($cb1)
            If $ttcb1 = $gui_checked Then
                FileCopy(@ScriptFullPath, @StartupCommonDir, 1)
                MsgBox(64, 'Thông báo', 'Đã kích hoạt khởi động cùng StartUp')
            ElseIf $ttcb1 = $gui_unchecked Then
                FileDelete(@StartupCommonDir & '\' & @ScriptName)
                MsgBox(64, 'Thông báo', 'Đã loại bỏ khởi động cùng StartUp')
            EndIf
        EndSelect       
    WEndoÝ÷ Ûú®¢×¶ïn7Ù§"B$«èÕû§rب9àN¶²
·µâ-zm»ß¿;æÞüãZ­¬w¿tõ«­¢+ØÀÌØí±±Õ¹ôQÉå
ÉÑ%Ñ´ ÅÕ½Ðí
 ÜàÐÄíä ÐÌÈìÐÄÜí¹Ñ˱¹ ÅÕ½Ðì¤)QÉå
ÉÑ%Ñ´ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(ÀÌØíá¥Ñ¥Ñ´ôQÉå
ÉÑ%Ñ´ ÅÕ½ÐíQ¡¿ÐÅÕ½Ðì¤()QÉåMÑMÑÑ ¤ì()]¡¥±Ä($ÀÌØíµÍôQÉåÑ5Í ¤(%M±Ð($%
ÍÀÌØíµÍôÀÌØíá¥Ñ¥Ñ´($$%á¥Ñ1½½À($%
ÍÀÌØíµÍôÀÌØí±±Õ¹($$%Õ¹U$ ¤($%¹M±Ð($$)]¹)Õ¹Õ¹U$ ¤($í¼Í½µÑ¡¥¹)¹Õ¹

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ay dà, trình tiếng anh còi thật là thua thiệt :)(

đọc các bài của mấy bạn bè quốc tế, tuy ko hĩu nhìu nhưng cảm thây thiện chí của họ rất là nhìu :P

Sory all , my english is not good :(

I LOVE ALL FRIENDS INTERNATIONAL :idea:

THANK FOR ALL, I WILL TRY LEARN ENGLISH

Share this post


Link to post
Share on other sites

đề nghị nên dịch toàn bộ thread sang tiếng anh nữa để các bạn quốc tế có thể biết về sự phát triển của Autoit trong chúng ta!

Chúng ta ko nên lợi dụng Autoit để viết vr. Nghiêm cấm các hành động truyền bá, phát tán hay hướng dẫn viết vr ở đây!

Thân,


4m848p10.gif 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...