Jump to content
Sign in to follow this  
FMS

stringsplit random text to array

Recommended Posts

Hello,

Does somebody knows a quick way to split eash word to an array in a text?
I've a text and want to have each word in that text in an array.

I tried to get in some way multiple seperators inside stringsplit but couldn't get it to work.

I hope to get an array like :

$aArray[0] = "PARIJS"
$aArray[1] = "AFN"
$aArray[2] = "Air"

....

sample text:
PARIJS (AFN) - Air France-KLM heeft de financieel directeur van het Franse nuts- en vervoersbedrijf Veolia, Philipe Capron, in het vizier om de nieuwe topman van de luchtvaartcombinatie te worden. Volgens de krant La Tribune wordt Capron als favoriet beschouwd om de topfunctie te gaan vervullen.


AdChoices

AdvertentieVolgens bronnen tegen La Tribune is de keuze voor Capron zelfs al gemaakt door Air France-KLM en zal zijn voordracht volgende week worden voorgelegd aan de raad van toezicht bij het bedrijf. Capron zou dan de opvolger worden van de opgestapte topman Jean-Marc Janaillac. In mei trad Janaillac af nadat het hem niet was gelukt buiten de bonden om zaken te doen met het eigen personeel. Sindsdien heeft een interim-bestuur de dagelijkse leiding.

De zestigjarige Capron is sinds 2014 financieel directeur bij Veolia. Daarvoor werkte hij onder meer bij mediaconcern Vivendi.

Minder macht

Overigens zijn er ook geruchten dat de nieuwe topman van Air France-KLM direct een zetel zou krijgen in de raad van commissarissen van KLM. Binnen de Nederlandse divisie, die juist alles op alles zet om minder macht naar Parijs te laten vloeien, is men volgens ingewijden verbolgen over die gang van zaken. ,,Stank voor dank", zo klinkt het in de wandelgangen.

Eerder zou Janaillac ook al hebben geprobeerd om een dikkere vinger in de pap te krijgen bij KLM, dat door de bank genomen beter presteert dan haar Franse zustermaatschappij. Dit lukte eerder niet, onder meer door inmenging van het Nederlandse kabinet.AdChoices

Advertentie


Geruchten

Een woordvoerder van Air France-KLM wilde niet reageren op de geruchtenstroom. Het concern gaat er vanuit dat binnen afzienbare tijd een nieuwe bestuursvoorzitter benoemd zal worden.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wilde evenmin ingaan op geruchten. ,,Ik heb hierover nog geen contact gehad met KLM, dus dat wil ik eerst even afwachten'', zei ze. Tweede Kamerleden spraken deze week tijdens een debat nog maar eens hun zorg uit over de ontwikkelingen bij Air France-KLM. Zij drongen aan op herbevestiging van oude afspraken over de relatief zelfstandige positie van KLM binnen de groep.>Exit code: 0    Time: 28.52

 


as finishing touch god created the dutch

Share this post


Link to post
Share on other sites

Maybe something like this.

 

#include <Array.au3>
Local $sText=FileRead("text.txt")
Local $aWords=StringRegExp($sText,"\w+",3)
_ArrayDisplay($aWords)

 

Saludos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • By Colduction
   Hi dear friends!, i'm sorry for creating a new thread (a new problem), i have over than 9 lists that i want to combine them to be this (in this example, there are 3 test files):


   I've written a little code for splitting main information, but i really confused how to make results as "Output.txt", here is that code:
    
   $sRegex_1 = StringRegExp(FileRead("1.txt"), '(?s:(?<=\=\=\r\n)(.*?)(?=\r\n\=\=))', 3) $sRegex_2 = StringRegExp(FileRead("2.txt"), '(?s:(?<=\=\=\r\n)(.*?)(?=\r\n\=\=))', 3) $sRegex_3 = StringRegExp(FileRead("3.txt"), '(?s:(?<=\=\=\r\n)(.*?)(?=\r\n\=\=))', 3) For $i = 0 To UBound($sRegex_1) - 1 ConsoleWrite($sRegex_1[$i] & @CRLF) For $j = 0 To UBound($sRegex_2) - 1 ConsoleWrite($sRegex_2[$j] & @CRLF) For $k = 0 To UBound($sRegex_3) - 1 ConsoleWrite($sRegex_3[$k] & @CRLF) Next Next Next  
  • By nacerbaaziz
   hello evrybody
   here is an example about how to split your texts using a delimiter with the ability to select how much of delimiters shows in each colum  with $i_number
   e.g
   you have a long text and you want to split it in an array
   that evry colum have a number (n) of lines
   i made a function that do that for you
   just call it with a three params
   $s_text
   your text
   $i_number
   the number that you want to put in each col
   $s_siparator
   the siparator
   default is "|"
   here is the function with example
   i hope that it will be useful for you
    
   ****
    
   #include <Array.au3> $s_txt = "some text1some text2|some text3|some text4|some text5|some text6" $array = splitText($s_txt, 2) _ArrayDisplay($array) Func splitText($s_text, $i_number, $s_siparator = "|") Local $a_TXT = StringSplit($s_text, $s_siparator) Local $a_Return[$a_TXT[0] + 1] If ($a_TXT[0] <= $i_number) Or ($i_number <= 0) Then ReDim $a_Return[2] $a_Return[0] = 1 $a_Return[1] = $s_text Return $a_Return EndIf Local $i_Processed = 1, $i_arrayProcessed = 1 Do For $i = $i_Processed To ($i_Processed + $i_number) - 1 If ($a_TXT[0] < $i) Then ExitLoop If Not ($a_Return[$i_arrayProcessed]) Then $a_Return[$i_arrayProcessed] = $a_TXT[$i] Else $a_Return[$i_arrayProcessed] &= $s_siparator & $a_TXT[$i] EndIf $i_Processed += 1 Next $i_arrayProcessed += 1 Until ($a_TXT[0] < $i_Processed) ReDim $a_Return[$i_arrayProcessed] $a_Return[0] = $i_arrayProcessed - 1 Return $a_Return EndFunc ;==>splitText
   accept my greetings
   thanks to
   @Dan_555
   for his notes
    
  • By MesterPerfect
   good morning
   this is the first post here in the autoit forums
   i hope that you can help me in my problem
   i have a JSON encoded
   it a map of my forums
   where i want to make a treeview that have the same type of map
   e.g
   a system (as category)
   windows (as sub category)
   software (as an child item in the windows category)
   .....
   i don't know how to do that
   so, i know that i can do that using the json functions
   but i need your help about how we can do it as the type that i told you
   by the way i need to put the sub info for each item in an array that give me the ability to manage my items
   e.g
   can post thread
   can reply
   message cound ...
   you just give me a small example and i can continue.
   am sorry if this against the rules of the forum.
   but i realy searched a lot but i couldn't
   i hope some one give me the way.
   thank you very much in advance
    
   here is the link of json forum
   https://www.autoitscript.com/forum/topic/148114-a-non-strict-json-udf-jsmn/
   and here is my encoded json file
    
   { "tree_map": { "0": [ 1, 5, 6, 7 ], "1": [ 2 ], "2": [ 4 ], "5": [ 3 ], "6": [ 8 ], "8": [ 9, 10 ] }, "nodes": [ { "breadcrumbs": [], "description": "", "display_in_list": true, "display_order": 1, "node_id": 1, "node_name": null, "node_type_id": "Category", "parent_node_id": 0, "title": "Main category", "type_data": {} }, { "breadcrumbs": [ { "node_id": 1, "title": "Main category", "node_type_id": "Category" } ], "description": "", "display_in_list": true, "display_order": 1, "node_id": 2, "node_name": null, "node_type_id": "Forum", "parent_node_id": 1, "title": "Main forum", "type_data": { "allow_poll": true, "allow_posting": true, "can_create_thread": true, "can_upload_attachment": true, "discussion_count": 0, "last_post_date": 0, "last_post_id": 0, "last_post_username": "", "last_thread_id": 0, "last_thread_prefix_id": 0, "last_thread_title": "", "message_count": 0, "min_tags": 0, "require_prefix": false } }, { "breadcrumbs": [ { "node_id": 1, "title": "Main category", "node_type_id": "Category" }, { "node_id": 2, "title": "Main forum", "node_type_id": "Forum" } ], "description": "", "display_in_list": true, "display_order": 1, "node_id": 4, "node_name": null, "node_type_id": "Forum", "parent_node_id": 2, "title": "my forums1", "type_data": { "allow_poll": true, "allow_posting": true, "can_create_thread": true, "can_upload_attachment": true, "discussion_count": 0, "last_post_date": 0, "last_post_id": 0, "last_post_username": "", "last_thread_id": 0, "last_thread_prefix_id": 0, "last_thread_title": "", "message_count": 0, "min_tags": 0, "require_prefix": false } }, { "breadcrumbs": [], "description": "", "display_in_list": true, "display_order": 2, "node_id": 5, "node_name": null, "node_type_id": "Category", "parent_node_id": 0, "title": "Perfect", "type_data": {} }, { "breadcrumbs": [ { "node_id": 5, "title": "Perfect", "node_type_id": "Category" } ], "description": "", "display_in_list": true, "display_order": 2, "node_id": 3, "node_name": null, "node_type_id": "Forum", "parent_node_id": 5, "title": "ahmed", "type_data": { "allow_poll": true, "allow_posting": true, "can_create_thread": true, "can_upload_attachment": true, "discussion_count": 0, "last_post_date": 0, "last_post_id": 0, "last_post_username": "", "last_thread_id": 0, "last_thread_prefix_id": 0, "last_thread_title": "", "message_count": 0, "min_tags": 0, "require_prefix": false } }, { "breadcrumbs": [], "description": "", "display_in_list": true, "display_order": 3, "node_id": 6, "node_name": null, "node_type_id": "Forum", "parent_node_id": 0, "title": "autoit", "type_data": { "allow_poll": true, "allow_posting": true, "can_create_thread": true, "can_upload_attachment": true, "discussion_count": 0, "last_post_date": 0, "last_post_id": 0, "last_post_username": "", "last_thread_id": 0, "last_thread_prefix_id": 0, "last_thread_title": "", "message_count": 0, "min_tags": 0, "require_prefix": false } }, { "breadcrumbs": [ { "node_id": 6, "title": "autoit", "node_type_id": "Forum" } ], "description": "", "display_in_list": true, "display_order": 3, "node_id": 8, "node_name": null, "node_type_id": "Forum", "parent_node_id": 6, "title": "examples", "type_data": { "allow_poll": true, "allow_posting": true, "can_create_thread": true, "can_upload_attachment": true, "discussion_count": 0, "last_post_date": 0, "last_post_id": 0, "last_post_username": "", "last_thread_id": 0, "last_thread_prefix_id": 0, "last_thread_title": "", "message_count": 0, "min_tags": 0, "require_prefix": false } }, { "breadcrumbs": [ { "node_id": 6, "title": "autoit", "node_type_id": "Forum" }, { "node_id": 8, "title": "examples", "node_type_id": "Forum" } ], "description": "", "display_in_list": true, "display_order": 3, "node_id": 9, "node_name": null, "node_type_id": "Forum", "parent_node_id": 8, "title": "GUI", "type_data": { "allow_poll": true, "allow_posting": true, "can_create_thread": true, "can_upload_attachment": true, "discussion_count": 0, "last_post_date": 0, "last_post_id": 0, "last_post_username": "", "last_thread_id": 0, "last_thread_prefix_id": 0, "last_thread_title": "", "message_count": 0, "min_tags": 0, "require_prefix": false } }, { "breadcrumbs": [ { "node_id": 6, "title": "autoit", "node_type_id": "Forum" }, { "node_id": 8, "title": "examples", "node_type_id": "Forum" } ], "description": "", "display_in_list": true, "display_order": 31, "node_id": 10, "node_name": null, "node_type_id": "Forum", "parent_node_id": 8, "title": "windowEX", "type_data": { "allow_poll": true, "allow_posting": true, "can_create_thread": true, "can_upload_attachment": true, "discussion_count": 0, "last_post_date": 0, "last_post_id": 0, "last_post_username": "", "last_thread_id": 0, "last_thread_prefix_id": 0, "last_thread_title": "", "message_count": 0, "min_tags": 0, "require_prefix": false } }, { "breadcrumbs": [], "description": "", "display_in_list": true, "display_order": 4, "node_id": 7, "node_name": null, "node_type_id": "Category", "parent_node_id": 0, "title": "vbs", "type_data": {} } ] }  
  • By nooneclose
   I need to dynamically resize my 2d array while looping. 
   I know this code:
   ReDim $rArray[UBound($rArray) + 1] works for the rows, however, I also need to increase the columns. How would i go about increasing both rows and columns while looping? 
  • By Zaoka
   Hi guys
   Need little help with filtering.
   I'm trying to filter specific weeks from power pivot table using this code recorded with Excel VBA :
    
   #include <Excel.au3> Global $oExcel = _Excel_Open() Global $oWorkbook = _Excel_BookOpen($oExcel, "C:\Users\....\Orders.xlsb") $oWorkbook.PivotTables("PivotTable1").PivotFields( _ "[Report 2].[Week].[Week]").VisibleItemsList = Array( _ "[Report 2].[Week].&[10]", "[Report 2].[Week].&[11]", _ "[Report 2].[Week].&[12]", "[Report 2].[Week].&[13]", _ "[Report 2].[Week].&[14]", "[Report 2].[Week].&[15]") But get error
   error: Array(): undefined function. Not sure how to resolve this.
×
×
 • Create New...