Jump to content
FMS

stringsplit random text to array

Recommended Posts

FMS

Hello,

Does somebody knows a quick way to split eash word to an array in a text?
I've a text and want to have each word in that text in an array.

I tried to get in some way multiple seperators inside stringsplit but couldn't get it to work.

I hope to get an array like :

$aArray[0] = "PARIJS"
$aArray[1] = "AFN"
$aArray[2] = "Air"

....

sample text:
PARIJS (AFN) - Air France-KLM heeft de financieel directeur van het Franse nuts- en vervoersbedrijf Veolia, Philipe Capron, in het vizier om de nieuwe topman van de luchtvaartcombinatie te worden. Volgens de krant La Tribune wordt Capron als favoriet beschouwd om de topfunctie te gaan vervullen.


AdChoices

AdvertentieVolgens bronnen tegen La Tribune is de keuze voor Capron zelfs al gemaakt door Air France-KLM en zal zijn voordracht volgende week worden voorgelegd aan de raad van toezicht bij het bedrijf. Capron zou dan de opvolger worden van de opgestapte topman Jean-Marc Janaillac. In mei trad Janaillac af nadat het hem niet was gelukt buiten de bonden om zaken te doen met het eigen personeel. Sindsdien heeft een interim-bestuur de dagelijkse leiding.

De zestigjarige Capron is sinds 2014 financieel directeur bij Veolia. Daarvoor werkte hij onder meer bij mediaconcern Vivendi.

Minder macht

Overigens zijn er ook geruchten dat de nieuwe topman van Air France-KLM direct een zetel zou krijgen in de raad van commissarissen van KLM. Binnen de Nederlandse divisie, die juist alles op alles zet om minder macht naar Parijs te laten vloeien, is men volgens ingewijden verbolgen over die gang van zaken. ,,Stank voor dank", zo klinkt het in de wandelgangen.

Eerder zou Janaillac ook al hebben geprobeerd om een dikkere vinger in de pap te krijgen bij KLM, dat door de bank genomen beter presteert dan haar Franse zustermaatschappij. Dit lukte eerder niet, onder meer door inmenging van het Nederlandse kabinet.AdChoices

Advertentie


Geruchten

Een woordvoerder van Air France-KLM wilde niet reageren op de geruchtenstroom. Het concern gaat er vanuit dat binnen afzienbare tijd een nieuwe bestuursvoorzitter benoemd zal worden.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wilde evenmin ingaan op geruchten. ,,Ik heb hierover nog geen contact gehad met KLM, dus dat wil ik eerst even afwachten'', zei ze. Tweede Kamerleden spraken deze week tijdens een debat nog maar eens hun zorg uit over de ontwikkelingen bij Air France-KLM. Zij drongen aan op herbevestiging van oude afspraken over de relatief zelfstandige positie van KLM binnen de groep.>Exit code: 0    Time: 28.52

 


as finishing touch god created the dutch

Share this post


Link to post
Share on other sites
Danyfirex

Maybe something like this.

 

#include <Array.au3>
Local $sText=FileRead("text.txt")
Local $aWords=StringRegExp($sText,"\w+",3)
_ArrayDisplay($aWords)

 

Saludos

Share this post


Link to post
Share on other sites
FMS

NICE!! :) totaly worked!


as finishing touch god created the dutch

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Similar Content

  • Skeletor
   By Skeletor
   Hi Virtual People,
   My array works perfectly fine. However, what is the best practice if the line in the array doesn't have the correct amount of columns and if I can add a placeholder?

    
   For $count = 1 To _FileCountLines($FileRead1) Step 1 $string = FileReadLine($FileRead1, $count) $input = StringSplit($string, ",", 1) $value1 = $input[1] $value2 = $input[2] $value3 = $input[3] _Excel_RangeWrite($oWorkbook, $oWorkbook.Activesheet, $value2, "A1") _Excel_RangeWrite($oWorkbook, $oWorkbook.Activesheet, $value1, "B1") _Excel_RangeWrite($oWorkbook, $oWorkbook.Activesheet, $value3, "C1") Next  
  • MrCheese
   By MrCheese
   hi all,
   reviewing the forum, this thread is applicable: 
    
    
   I wanted to know if there is now a better way to do this?
   In essence, I load a tab delimited txt file into an array (works well). I used tab, as some fields in the original csv contains commas.
   However, I needed autoit to manipulate this array, and output it as a csv.
   IF my array contains items with a comma, without double quotes around the field, then how best do I get a csv out of this?
   My current workaround is to filewritefromarray tab delimited, then open it in excel and save as a csv. I will need to check this to see how the address fields behave that contain a comma.
    
   Any thoughts would be appreciated.
    
  • Skeletor
   By Skeletor
   Hi All,

   I would like to know how you would take a FileLineRead and insert it into an array which then inserts it into Excel?
   One thing to know is the files content is broken up, so I only use half of the content within $FileRead1.
   So its imperative that the $value1, $value2, etc variables be used. 
   Code below:
   $FileRead1 = FileReadLine("C:\temp\sample.txt",1) For $count = 1 To _FileCountLines($FileRead1) Step 1 $string = FileReadLine($FileRead1, $count) $input = StringSplit($string, ",", 1) $value1 = $input[1] $value2 = $input[2] $value3 = $input[3] $value4 = $input[4] _Excel_RangeWrite($oWorkbook, $oWorkbook.Activesheet, $value1, "A1") _Excel_RangeWrite($oWorkbook, $oWorkbook.Activesheet, $value2, "B1") _Excel_RangeWrite($oWorkbook, $oWorkbook.Activesheet, $value3, "C1") _Excel_RangeWrite($oWorkbook, $oWorkbook.Activesheet, $value4, "D1") Next  
  • AnonymousX
   By AnonymousX
   Hello,
   I'm trying to write a script that moves copies excel cells into an array. I'll than manipulate the values and send array into another program. 
   I don't want range to be specific to a workbook, or sheet, or set of cells.
   I want user to be able to highlight desired cells and to copy either normally ("Ctrl+C") or by a hotkey ("Alt+C"). 
   Could someone help me with this?
   Thank you,
   I've tried to write the framework: (edited)
   #include <MsgBoxConstants.au3> #include <Array.au3> #include <Excel.au3> HotKeySet("!v", "Pastedata") While True Sleep(1000) WEnd func Makearray() local $bArray ;User has cells already copied ;Convert clipboard into an array ;I don;t know how excel stores data to clipboard so don;t know how to bring it into array _Arraydisplay($bArray) MsgBox(0,0,$bArray) return $bArray endfunc func Pastedata() Local $aArray MsgBox(0,0,"wait",1) ;make array based on assumption user has already copied a range to clipboard $aArray = Makearray() ;paste code ;don;t worry about this I got the rest endfunc  
  • Dzenan03
   By Dzenan03
   I want to make a while loop, that creates variables based on a array. For thist I created the array $iDsO with the number and the name of folders in an other folder. Every folder has a different name an I want to create variables(arrays) for each folder that show me all the files in that folder. For example: I have the Folder \Folder1. In it there are the Folders \1, \2, \3. In 1, 2 and 3 there are some files(.png). The array for Folder1 is $iDsO and now I want to crate the arrays $iDsO1, $iDsO2 and $iDsO3 with the files in them can I make something like this:
   While $iDs > 0 ;$iDs is the number of files in Folder1>> $iDsO[0] $iDs#here should come the Foldername for example '1'# = _FileListtoArray(@ProgramFilesDir&"\Folder1\"&$iDsO[$iDs]) $iDs = $iDs - 1 Wend So that in the End I have three variabels ($iDs1, $iDs2 and $iDs3)
    
   Is this posible or if not what could I do instead ( I don´t know the number of folders in Folder1 in the begining).
×