Jump to content
FMS

stringsplit random text to array

Recommended Posts

Hello,

Does somebody knows a quick way to split eash word to an array in a text?
I've a text and want to have each word in that text in an array.

I tried to get in some way multiple seperators inside stringsplit but couldn't get it to work.

I hope to get an array like :

$aArray[0] = "PARIJS"
$aArray[1] = "AFN"
$aArray[2] = "Air"

....

sample text:
PARIJS (AFN) - Air France-KLM heeft de financieel directeur van het Franse nuts- en vervoersbedrijf Veolia, Philipe Capron, in het vizier om de nieuwe topman van de luchtvaartcombinatie te worden. Volgens de krant La Tribune wordt Capron als favoriet beschouwd om de topfunctie te gaan vervullen.


AdChoices

AdvertentieVolgens bronnen tegen La Tribune is de keuze voor Capron zelfs al gemaakt door Air France-KLM en zal zijn voordracht volgende week worden voorgelegd aan de raad van toezicht bij het bedrijf. Capron zou dan de opvolger worden van de opgestapte topman Jean-Marc Janaillac. In mei trad Janaillac af nadat het hem niet was gelukt buiten de bonden om zaken te doen met het eigen personeel. Sindsdien heeft een interim-bestuur de dagelijkse leiding.

De zestigjarige Capron is sinds 2014 financieel directeur bij Veolia. Daarvoor werkte hij onder meer bij mediaconcern Vivendi.

Minder macht

Overigens zijn er ook geruchten dat de nieuwe topman van Air France-KLM direct een zetel zou krijgen in de raad van commissarissen van KLM. Binnen de Nederlandse divisie, die juist alles op alles zet om minder macht naar Parijs te laten vloeien, is men volgens ingewijden verbolgen over die gang van zaken. ,,Stank voor dank", zo klinkt het in de wandelgangen.

Eerder zou Janaillac ook al hebben geprobeerd om een dikkere vinger in de pap te krijgen bij KLM, dat door de bank genomen beter presteert dan haar Franse zustermaatschappij. Dit lukte eerder niet, onder meer door inmenging van het Nederlandse kabinet.AdChoices

Advertentie


Geruchten

Een woordvoerder van Air France-KLM wilde niet reageren op de geruchtenstroom. Het concern gaat er vanuit dat binnen afzienbare tijd een nieuwe bestuursvoorzitter benoemd zal worden.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wilde evenmin ingaan op geruchten. ,,Ik heb hierover nog geen contact gehad met KLM, dus dat wil ik eerst even afwachten'', zei ze. Tweede Kamerleden spraken deze week tijdens een debat nog maar eens hun zorg uit over de ontwikkelingen bij Air France-KLM. Zij drongen aan op herbevestiging van oude afspraken over de relatief zelfstandige positie van KLM binnen de groep.>Exit code: 0    Time: 28.52

 


as finishing touch god created the dutch

Share this post


Link to post
Share on other sites

Maybe something like this.

 

#include <Array.au3>
Local $sText=FileRead("text.txt")
Local $aWords=StringRegExp($sText,"\w+",3)
_ArrayDisplay($aWords)

 

Saludos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Similar Content

  • By VinMe
   HELLO All,
   is there any function in Auto it to Remove the repeating  strings separated by ","  which is present in the array.
   ex.
   Available state
   a[0]= D97,D96,,D85,D86,D85,D86,D85,D86,D85,,D86,D85,D86,D85,D86
   a[1]=D85,D24,,,,,D85
   Required state
   a[0]= D97,D96,D85,D86,
   a[1]=D85,D24
   thank  you in advance!
   vin!
  • By D2thunder
   Hi all, I wasnt active in this Forum forum for Years. 😅
   Since I need something with Json in AutoIt i write a little UDF to save a variable to file to read it with another language - and back. After a while until my other script grows i thought - lets integrate all variables wich is possible, because i want have arrays to.
   This is my first public UDF in Autoit - normaly my AutoIt scripts are quick an dirty.... - like the examples for this udf. - someone want to write nice examples?
   I tried to write this UDF properly, cared for processing speed, low mem consumption as possible, a short code, and a high usability without beeing very familiar with arrays.
   What is it for? - convert nearly all types of variables to a json string for saving it in a file or to an ini. Read it back in to a same formated variable and preserv variable types. All array types are supported with nested arrays, the only restriction is ram and array/stringsize - and time if the array is very big. You can use Filters for variable types and some other options.
   If anyone found a bug or any suggestions, please post it.
    
   get Json.au3 from here Json.au3
    
    
   JsonVar 2019.01.25.1.zip
  • By Ho3ein
   Hi, i have a source code of "Danny35d" and i have 2 main question that are:
    How to extract this function's results (Datas are as Array) to combo-box without set number of datas?  When i type 1, 2 in _SystemUsers($AccountType = 0) to get only Local or Domain users, it just give me both of them, it's old problem of this function, please share us debugged code :)❤ #include <Array.au3> $Users = _ArrayToString(_SystemUsers(), "|", 1) ConsoleWrite($Users & @CRLF) #cs =============================================================================== Function: _SystemUsers($AccountType = 0) Description: Return an array with the local or domain username Parameter(s): $AccountType: Local, domain or both username 0 = Local and Domain usernames 1 = Local usernames only 2 = Domain usernames only Returns: An array with the list of usernames - Succeeded @error 1 - Didn't query any username @error 2 - Failed to create Win32_SystemUsers object @error 3 - Invalid $AccountType Author(s): Danny35d #ce =============================================================================== Func _SystemUsers($AccountType = 0) Local $aSystemUsers Local $wbemFlagReturnImmediately = 0x10, $wbemFlagForwardOnly = 0x20 Local $colItems = "", $strComputer = "localhost" If Not StringRegExp($AccountType, '[012]') Then Return SetError(3, 3, '') $objWMIService = ObjGet("winmgmts:\\" & $strComputer & "\root\CIMV2") $colItems = $objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_SystemUsers", "WQL", _ $wbemFlagReturnImmediately + $wbemFlagForwardOnly) If IsObj($colItems) Then For $objItem In $colItems $Output = StringSplit($objItem.PartComponent, ',') If IsArray($Output) Then $Temp = StringReplace(StringTrimLeft($Output[2], StringInStr($Output[2], '=', 0, -1)), '"', '') If $AccountType = 0 Or ($AccountType = 1 And @ComputerName = $Temp) Then $aSystemUsers &= StringReplace(StringTrimLeft($Output[1], StringInStr($Output[1], '=', 0, -1)), '"', '') & '|' ElseIf $AccountType = 2 And @ComputerName <> $Temp Then $aSystemUsers &= StringReplace(StringTrimLeft($Output[1], StringInStr($Output[1], '=', 0, -1)), '"', '') & '|' EndIf EndIf Next $aSystemUsers = StringTrimRight($aSystemUsers, 1) If $aSystemUsers = '' Then Return(SetError(1, 1, $aSystemUsers)) Return(SetError(0, 0, StringSplit($aSystemUsers, '|'))) Else $aSystemUsers = '' Return(SetError(2, 2, $aSystemUsers)) EndIf EndFunc ;==>_SystemUsers Thanks to your best Team.
  • By sksbir
   Hi
   Trying this from autoit v3.3.14.5 and SCITE 3.19.102.1901.0 :
   help file , page "Language Reference - Variables" , sample autoit script about maps:

   Maps must be declared before use by defining their scope using the 'Global/Local/Static' keywords. Local $mControls[]
   So is my test script : only with this local declation.
   -check syntax is OK
   - running script : 

   test.au3" (13) : ==> Variable subscript badly formatted.: Local $mControls[] Local $mControls[^ ERROR ->14:51:49 AutoIt3.exe ended.rc:1
   any clue ?
  • By Blitzkid
   Hello, i want to search several directories for files with the largest numbers behind them (Like "video123") . They dont have a datatype. But there are also files with longer names and datatypes in these folders (Like "video778.mp4"). Is it possible to filter the _FileListToArray Syntax from
   to smth. like
    
   Here is my Code
   #include <ButtonConstants.au3> #include <GUIConstantsEx.au3> #include <WindowsConstants.au3> #include <array.au3> #include <File.au3> $filedir = @ScriptDir & "\" _checkfile() Func _checkfile() ConsoleWrite("______________________" & @CRLF) Local $arr[3] = ["music", "picture", "video"] For $i = 0 To UBound($arr) - 1 Local $arrayfiles = _FileListToArray($filedir & $arr[$i], $arr[$i] & "*", 1) If @error = 1 Then ConsoleWrite($arr[$i] & "Error 1") EndIf If @error = 4 Then ConsoleWrite($arr[$i] & "Error 2") ;Exit EndIf $arrayfilter = _ArrayMax($arrayfiles, 0, 1) Global $stringfiles = StringReplace($arrayfilter, $arr[$i], "") ConsoleWrite($arrayfilter & @CRLF) Next EndFunc ;==>_checkfile  
×
×
 • Create New...