Jump to content
FMS

stringsplit random text to array

Recommended Posts

FMS

Hello,

Does somebody knows a quick way to split eash word to an array in a text?
I've a text and want to have each word in that text in an array.

I tried to get in some way multiple seperators inside stringsplit but couldn't get it to work.

I hope to get an array like :

$aArray[0] = "PARIJS"
$aArray[1] = "AFN"
$aArray[2] = "Air"

....

sample text:
PARIJS (AFN) - Air France-KLM heeft de financieel directeur van het Franse nuts- en vervoersbedrijf Veolia, Philipe Capron, in het vizier om de nieuwe topman van de luchtvaartcombinatie te worden. Volgens de krant La Tribune wordt Capron als favoriet beschouwd om de topfunctie te gaan vervullen.


AdChoices

AdvertentieVolgens bronnen tegen La Tribune is de keuze voor Capron zelfs al gemaakt door Air France-KLM en zal zijn voordracht volgende week worden voorgelegd aan de raad van toezicht bij het bedrijf. Capron zou dan de opvolger worden van de opgestapte topman Jean-Marc Janaillac. In mei trad Janaillac af nadat het hem niet was gelukt buiten de bonden om zaken te doen met het eigen personeel. Sindsdien heeft een interim-bestuur de dagelijkse leiding.

De zestigjarige Capron is sinds 2014 financieel directeur bij Veolia. Daarvoor werkte hij onder meer bij mediaconcern Vivendi.

Minder macht

Overigens zijn er ook geruchten dat de nieuwe topman van Air France-KLM direct een zetel zou krijgen in de raad van commissarissen van KLM. Binnen de Nederlandse divisie, die juist alles op alles zet om minder macht naar Parijs te laten vloeien, is men volgens ingewijden verbolgen over die gang van zaken. ,,Stank voor dank", zo klinkt het in de wandelgangen.

Eerder zou Janaillac ook al hebben geprobeerd om een dikkere vinger in de pap te krijgen bij KLM, dat door de bank genomen beter presteert dan haar Franse zustermaatschappij. Dit lukte eerder niet, onder meer door inmenging van het Nederlandse kabinet.AdChoices

Advertentie


Geruchten

Een woordvoerder van Air France-KLM wilde niet reageren op de geruchtenstroom. Het concern gaat er vanuit dat binnen afzienbare tijd een nieuwe bestuursvoorzitter benoemd zal worden.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wilde evenmin ingaan op geruchten. ,,Ik heb hierover nog geen contact gehad met KLM, dus dat wil ik eerst even afwachten'', zei ze. Tweede Kamerleden spraken deze week tijdens een debat nog maar eens hun zorg uit over de ontwikkelingen bij Air France-KLM. Zij drongen aan op herbevestiging van oude afspraken over de relatief zelfstandige positie van KLM binnen de groep.>Exit code: 0    Time: 28.52

 


as finishing touch god created the dutch

Share this post


Link to post
Share on other sites
Danyfirex

Maybe something like this.

 

#include <Array.au3>
Local $sText=FileRead("text.txt")
Local $aWords=StringRegExp($sText,"\w+",3)
_ArrayDisplay($aWords)

 

Saludos

Share this post


Link to post
Share on other sites
FMS

NICE!! :) totaly worked!


as finishing touch god created the dutch

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Similar Content

  • HardXOR
   By HardXOR
   Hello AutoIt community
   I run into speed problem in my script wich i cant solve myself, problem is with decoding texture loop - for better explanation, you need extract from file pallete (16x 16 RGB color) and picture data (224 * 128 byte), then use correct color for your picture data.... nothing extra hard and also texture is quite small 224*256
   it is for my car model viewer/later maybe editor GranTurismo 2 from Playstation 1, so its old dataformat and i cant understand why AutoIt take so long to decode texture when good old Playstation almost 2,5 decades old can do that nearly immediately (when you list through cars in shop or garage)
   My first atempt was create all trought dllstructure, because its easier approach, but it was soooo slow (40-50s for create textures) then i upgrade my routine via arrays, first 3D arrays later only 1D, next i put decoding colors outside loop but it is still not enough, my last version took cca 15s wich is still unacceptable for car model viewer when you click on one carmodel from listview (1100 cars for whole game) and you must wait 15-16s for model to load....  oh and i forgot mention some cars have more then 1 color (much more... 8-9-10 etc) soloading take 8-9-10 times more time
   in attachment i post texture file from GranTurismo 2 for one car (contain only 1 color) and also my dll struct version and array version code
   dll struct version - ± 40 sec (33 without saving)
   #include <FileConstants.au3> Global $IMDT[256][256][4] LoadTexture("ufs9r.cdp") Func LoadTexture($file) $fileHandle = FileOpen($file, $FO_BINARY) $header = FileRead($fileHandle, 0x20) ConsoleWrite("header> " & $header & @CRLF) $PAL = FileRead($fileHandle, 0x200) ConsoleWrite("PAL> " & $PAL & @CRLF) FileSetPos($fileHandle, 0x43A0, $FILE_BEGIN) $IMD = FileRead($fileHandle, 0x7000) ConsoleWrite("IMD> " & $IMD & @CRLF) $st = DllStructCreate("BYTE[512]") DllStructSetData($st, 1, $PAL) $struct_PAL = DllStructCreate("WORD[16];WORD[16];WORD[16];WORD[16];WORD[16];WORD[16];WORD[16];WORD[16];WORD[16];WORD[16];WORD[16];WORD[16];WORD[16];WORD[16];WORD[16];WORD[16]", DllStructGetPtr($st)) $struct_IMD = DllStructCreate("BYTE[" & 0x7000 & "]") DllStructSetData($struct_IMD, 1, $IMD) $start = TimerInit() For $i = 0 To 15 For $j = 0 To 223 $cn = 0 For $k = 0 To 127 $bt = DllStructGetData($struct_IMD, 1, $j * 128 + $k + 1) $blue = BitShift(DllStructGetData($struct_PAL, $i + 1, BitAND($bt, 0x0F) + 1), 7) $IMDT[$j][$cn][0] = $blue $green = BitShift(DllStructGetData($struct_PAL, $i + 1, BitAND($bt, 0x0F) + 1), 2) $IMDT[$j][$cn][1] = $green $red = BitShift(DllStructGetData($struct_PAL, $i + 1, BitAND($bt, 0x0F) + 1), - 3) $IMDT[$j][$cn][2] = $red If DllStructGetData($struct_PAL, $i + 1, BitAND($bt, 0x0F) + 1) = 0 Then $IMDT[$j][$cn][3] = 0x00 Else $IMDT[$j][$cn][3] = 0xFF EndIf $cn += 1 $blue = BitShift(DllStructGetData($struct_PAL, $i + 1, BitShift($bt, 4) + 1), 7) $IMDT[$j][$cn][0] = $blue $green = BitShift(DllStructGetData($struct_PAL, $i + 1, BitShift($bt, 4) + 1), 2) $IMDT[$j][$cn][1] = $green $red = BitAND(BitShift(DllStructGetData($struct_PAL, $i + 1, BitShift($bt, 4) + 1), - 3), 0xFF) $IMDT[$j][$cn][2] = $red If DllStructGetData($struct_PAL, $i + 1, BitShift($bt, 4) + 1) = 0 Then $IMDT[$j][$cn][3] = 0x00 Else $IMDT[$j][$cn][3] = 0xFF EndIf $cn += 1 Next Next saveTGA($i) Next ConsoleWrite("t " & TimerDiff($start) & @CRLF) ; +- 40 seconds FileClose($fileHandle) EndFunc Func saveTGA($name) Local $tga[18] = [0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x20, 0x20] Local $data for $i = 0 To 17 $data &= Hex($tga[$i], 2) Next For $i = 0 To 255 For $j = 0 To 255 For $k = 0 To 3 $data &= hex($IMDT[$i][$j][$k], 2) Next Next Next $binary = FileOpen("test\" & $name & ".tga", BitOR($FO_BINARY, $FO_OVERWRITE, $FO_CREATEPATH)) FileWrite($binary, "0x" & $data) FileClose($binary) EndFunc  
   array version - ± 15 sec (under 10s without saving)
   #include <FileConstants.au3> LoadTexture2("ufs9r.cdp") Func LoadTexture2($file) $fileHandle = FileOpen($file, $FO_BINARY) $a = TimerInit() Global $header[0x20] For $i = 0 To UBound($header) - 1 $header[$i] = Int(String(FileRead($fileHandle, 1))) ; read 0x20 bytes Next ConsoleWrite("header " & TimerDiff($a) & @CRLF) $a = TimerInit() Global $PAL[0x100] For $i = 0 To UBound($PAL) - 1 $PAL[$i] = Number(FileRead($fileHandle, 2)) ; read 0x200 (16*16) words Next Global $PALcolor[16 * 16 * 4] For $i = 0 To UBound($PAL) - 1 $PALcolor[$i * 4 + 0] = BitShift($PAL[$i], 7) $PALcolor[$i * 4 + 1] = BitShift($PAL[$i], 2) $PALcolor[$i * 4 + 2] = BitShift($PAL[$i], -3) If $PAL[$i] = 0 Then $PALcolor[$i * 4 + 3] = 0x00 Else $PALcolor[$i * 4 + 3] = 0xFF EndIf Next ConsoleWrite("PAL " & TimerDiff($a) & @CRLF) $a = TimerInit() FileSetPos($fileHandle, 0x43A0, $FILE_BEGIN) Global $IMD[0x7000] For $i = 0 To UBound($IMD) - 1 $IMD[$i] = Int(String(FileRead($fileHandle, 1))) ; read 0x7000 bytes Next ConsoleWrite("IMD " & TimerDiff($a) & @CRLF) Global $IMDT[256*256*4] $a = TimerInit() For $i = 0 To 15 For $j = 0 To 223 $cn = 0 For $k = 0 To 127 $byte = $IMD[$j * 128 + $k] ; byte for decode $index = $j * 1024 + $cn * 4 $index2 = $i * 0x40 + BitAND($byte, 0x0F) * 4 $IMDT[$index + 0] = $PALcolor[$index2 + 0] ; blue $IMDT[$index + 1] = $PALcolor[$index2 + 1] ; green $IMDT[$index + 2] = $PALcolor[$index2 + 2] ; red $IMDT[$index + 3] = $PALcolor[$index2 + 3] ; alpha $cn += 1 $index = $j * 1024 + $cn * 4 $index2 = $i * 0x40 + BitShift($byte, 4) * 4 $IMDT[$index + 0] = $PALcolor[$index2 + 0] ; blue $IMDT[$index + 1] = $PALcolor[$index2 + 1] ; green $IMDT[$index + 2] = $PALcolor[$index2 + 2] ; red $IMDT[$index + 3] = $PALcolor[$index2 + 3] ; alpha $cn += 1 Next Next ;~ $b = TimerInit() saveTGA2($i) ;~ ConsoleWrite("save TGA " & TimerDiff($b) & @CRLF) Next ConsoleWrite("full time " & TimerDiff($a) & @CRLF) ; 16 seconds FileClose($fileHandle) EndFunc Func saveTGA2($name) Local $tga[18] = [0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x20, 0x20] Local $data For $i = 0 To 17 $data &= Hex($tga[$i], 2) Next For $i = 0 To UBound($IMDT) - 1 $data &= Hex($IMDT[$i], 2) Next $binary = FileOpen("test\" & $name & ".tga", BitOR($FO_BINARY, $FO_OVERWRITE, $FO_CREATEPATH)) FileWrite($binary, "0x" & $data) FileClose($binary) EndFunc if anyone can optimize my code I would be very grateful, or pointing me to better solution, thx
   ufs9r.cdp
  • VollachR
   By VollachR
   Hi,
   I'm looking for a way to take a number value from a Row2 of a 2D array and according to this check if files that appear in rows 3-11 in the array exists.
   For example, if the number in Row2 is 5 I need to check for the files in Row 3-6 only, if it is 6 than rows 3-7 and so on.
   I thought on using a FOR loop but I have very little experience with those.
   Can you suggest the best way to do what I need?
   BTW, the files in Rows 3-11 will usually have blank value for any row above the number in Row2 (e.g. Row2 = 5 so Rows3-6 will have values but 8-11 be empty), The values I need are in Column 1 of the array, the name of the key from the INI file that the array was created from is in Column 0.
   Full Example:
   Row2 of Array:
   Col0 = Games# - Col1 = 5
   Rows3-6
   Col0 = Exe2 - Col1 = Path To File
   Col0 = Exe3 - Col1 = Path To File
   Col0 = Exe4 - Col1 = Path To File
   Col0 = Exe5 - Col1 = Path To File
   I need that if Row2 is 5 to check these above for rows if the file exists, if it was 6 then the next row as well and so on up until number 10 in Row2 as it can't go above 10.
   So basically for whatever number in Row2 from 2-10 need to check 1-9 rows from 3-11 to see if the files in Col1 exists and if any of them don't exist it should call a function that shows an error message.
   I'm pretty sure I have the first line of the for look correct:
   For $i = 1 To $aAIO[2][1] Just not sure how to continue from there, also not sure if $i should be equal 1 or 2.
   Help will be appreciated.
  • FMS
   By FMS
   Hello,
   I'm trying to get data from twitter to an array and so far I found an Twitter UDF whish lookes very intresting but couldn't get it to work.
   It lookes not supported any more(2010) and buggy when i read all te replies.
   More around this subject (autoit and twitter) i couldn't find on this forum.
   Is there sombody who know's a good way to get live data from twitter to an array inside autoit?
   (I kinda doubt that this isn't tackled before)
   In the end I was hoping to get all tweets from date to date from an specific subject inside a 2D array to work whit.
  • AndreasNWWWWW
   By AndreasNWWWWW
   I got a question:  i am trying to run different functions based upon what i select in these radio buttons.(code below)
   it needs to check server 1. then run function 1 or function 2 after what i selected in the checkbox.
   once that function is done it moves to the next one, until it has been trough all 5 
    
   iv'e tried using while loops with different while $i equals to something but then i manualy need to go in and edit the script every time.
   #include <ButtonConstants.au3> #include <GUIConstantsEx.au3> #include <StaticConstants.au3> #include <WindowsConstants.au3> #Region ### START Koda GUI section ### Form= $Form1 = GUICreate("Form1", 615, 437, 192, 124) $Server2 = GUICtrlCreateLabel("Server2", 216, 95, 41, 17) $server1 = GUICtrlCreateLabel("Server1", 216, 72, 41, 17) $server4 = GUICtrlCreateLabel("Server4", 216, 144, 41, 17) $server3 = GUICtrlCreateLabel("Server3", 216, 119, 41, 17) $server5 = GUICtrlCreateLabel("Server5", 216, 170, 41, 17) $Start = GUICtrlCreateButton("Start", 240, 248, 147, 25) $Checkbox1 = GUICtrlCreateCheckbox("function1", 288, 72, 97, 17) $Checkbox2 = GUICtrlCreateCheckbox("function2", 392, 72, 97, 17) $Checkbox3 = GUICtrlCreateCheckbox("function1", 288, 96, 97, 17) $Checkbox4 = GUICtrlCreateCheckbox("function2", 392, 96, 97, 17) $Checkbox5 = GUICtrlCreateCheckbox("function1", 288, 120, 97, 17) $Checkbox6 = GUICtrlCreateCheckbox("function2", 392, 120, 97, 17) $Checkbox7 = GUICtrlCreateCheckbox("function1", 288, 144, 97, 17) $Checkbox8 = GUICtrlCreateCheckbox("function2", 392, 144, 97, 17) $Checkbox9 = GUICtrlCreateCheckbox("function1", 288, 170, 97, 17) $Checkbox10 = GUICtrlCreateCheckbox("function2", 392, 170, 97, 17) GUISetState(@SW_SHOW) #EndRegion ### END Koda GUI section ### While 1 $nMsg = GUIGetMsg() Switch $nMsg Case $GUI_EVENT_CLOSE Exit EndSwitch WEnd  
  • 31290
   By 31290
   Hi everyone, 
   I'm currently writing a script that allow me to list all currently installed software on a computer but some of the are listed in the HKLM64 hive of the registry whereas 95% of all others are in the HKLM "normal" one.
   Thing is, I'd like to combine these two reg key into one single ListView item.
   Here's my code so far, knowing that it's working on both cases (changing to HKLM64 or HKLM short)
   Thanks in advance for the help
   -31290-
×