Jump to content
Sign in to follow this  
bobsyuruncle

stringsplit using comma but with additional options

Recommended Posts

bobsyuruncle

Dim $oneDarray
$oneDarray=StringSplit($Rawfile, @CRLF, 1)
$columnsCounter = stringsplit($oneDarray[2],",")
     GUICtrlSetData ( $Output,"*Group columns Detected from csv:"& $columnsCounter[0] &@CRLF, @CR)
     ConsoleWrite("*Group columns Detected from csv:"& $columnsCounter[0] &@CRLF)
Dim $twoDarray[$oneDarray[0] + 1][$columnsCounter[0] + 1]
For $x = 1 to ($oneDarray[0])
$oneRow = stringsplit($oneDarray[$x],",")
For $y = 1 to ($oneRow[0])
   $twoDarray[$x][$y] = $oneRow[$y]
Next
Next


Log Output
Array variable has incorrect number of subscripts or subscript dimension range exceeded.:
$twoDarray[$x][$y] = $oneRow[$y]
^ ERROR

So I have a csv file that I'm breaking up to do string parsing for information from and I've run into a problem I'm not sure how to solve.

In the code shown above I am creating the master 2d array that holds all the values from the csv. The problem the code runs into starts on this line: $oneRow = stringsplit($oneDarray[$x],",")

It worked great until I ran into a csv file that had commas in a txt field that were not related to the csv format.. example:

"this is some text, and some more text", filedir, ipaddress, hostname,mmmbeer

as CSV format this is 5 fields, however the stringsplit counts the comma in the text and identifies this as 6 fields.

Any ideas how I can somehow not include the comma in quotes in stringsplit?

Thanks,

Bob

Edited by bobsyuruncle

Share this post


Link to post
Share on other sites
Edano

yes. isolate the commas in quotes (with stringinstr and/or stringsplit) and replace them with something exotic like "§#". after splitting replace the commas back.

E.

Edited by Edano

[color=rgb(255,0,0);][font="'comic sans ms', cursive;"]FukuLeaks[/color][/font]

Share this post


Link to post
Share on other sites
mikell

If the string with the comma inside is effectively quoted, this should work

#include <Array.au3>
$str = '"this is some text, and some more text", filedir, ipaddress, hostname,mmmbeer'
$res = StringRegExp($str, '[^,"]+|("[^"]*"\h*)', 3)
_ArrayDisplay($res)
Edited by mikell
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Edano

ha i knew there comes a regex, as soon as i am ready with my version ;)

.

$y=stringsplit($oneDarray[$x],'"')
If $y[0]>1 Then
    $oneDarray[$x]=$y[1]
    For $i=2 To $y[0] Step 2
        $oneDarray[$x]&='"'&StringReplace($y[$i],",","§#")&'"'&$y[$i+1]
    Next
EndIf

.

E.

Edit: take mikell's, can't beat it :)

Edited by Edano

[color=rgb(255,0,0);][font="'comic sans ms', cursive;"]FukuLeaks[/color][/font]

Share this post


Link to post
Share on other sites
bobsyuruncle

Thanks for the tips gents.

Both solutions should work fine for anybody, but I'm going to mark mikell for solved. I've never worked with regex but I can see now I should spend some time with it for this kind of project.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Edano

regex sure is way cooler, but if you don't understand it, it's a risk. you will never be able to tackle errors or to change the syntax. just to consider.


[color=rgb(255,0,0);][font="'comic sans ms', cursive;"]FukuLeaks[/color][/font]

Share this post


Link to post
Share on other sites
LWC

Your way doesn't support empty fields (e.g. "like,,,,this").

Here's a regexp code that does (change '[^,\"]+| to '[^,\s"]+| if you want spaces as delimiters too).

On 15.8.2013 at 6:13 AM, mikell said:

If the string with the comma inside is effectively quoted, this should work

#include <Array.au3>
$str = '"this is some text, and some more text", filedir, ipaddress, hostname,mmmbeer'
$res = StringRegExp($str, '[^,"]+|("[^"]*"\h*)', 3)
_ArrayDisplay($res)

 

Edited by LWC
Note about spaces

Share this post


Link to post
Share on other sites
guinness

2 years too late. Please don't bring up old threads in the future. Thank you.


UDF List:

 
_AdapterConnections()_AlwaysRun()_AppMon()_AppMonEx()_ArrayFilter/_ArrayReduce_BinaryBin()_CheckMsgBox()_CmdLineRaw()_ContextMenu()_ConvertLHWebColor()/_ConvertSHWebColor()_DesktopDimensions()_DisplayPassword()_DotNet_Load()/_DotNet_Unload()_Fibonacci()_FileCompare()_FileCompareContents()_FileNameByHandle()_FilePrefix/SRE()_FindInFile()_GetBackgroundColor()/_SetBackgroundColor()_GetConrolID()_GetCtrlClass()_GetDirectoryFormat()_GetDriveMediaType()_GetFilename()/_GetFilenameExt()_GetHardwareID()_GetIP()_GetIP_Country()_GetOSLanguage()_GetSavedSource()_GetStringSize()_GetSystemPaths()_GetURLImage()_GIFImage()_GoogleWeather()_GUICtrlCreateGroup()_GUICtrlListBox_CreateArray()_GUICtrlListView_CreateArray()_GUICtrlListView_SaveCSV()_GUICtrlListView_SaveHTML()_GUICtrlListView_SaveTxt()_GUICtrlListView_SaveXML()_GUICtrlMenu_Recent()_GUICtrlMenu_SetItemImage()_GUICtrlTreeView_CreateArray()_GUIDisable()_GUIImageList_SetIconFromHandle()_GUIRegisterMsg()_GUISetIcon()_Icon_Clear()/_Icon_Set()_IdleTime()_InetGet()_InetGetGUI()_InetGetProgress()_IPDetails()_IsFileOlder()_IsGUID()_IsHex()_IsPalindrome()_IsRegKey()_IsStringRegExp()_IsSystemDrive()_IsUPX()_IsValidType()_IsWebColor()_Language()_Log()_MicrosoftInternetConnectivity()_MSDNDataType()_PathFull/GetRelative/Split()_PathSplitEx()_PrintFromArray()_ProgressSetMarquee()_ReDim()_RockPaperScissors()/_RockPaperScissorsLizardSpock()_ScrollingCredits_SelfDelete()_SelfRename()_SelfUpdate()_SendTo()_ShellAll()_ShellFile()_ShellFolder()_SingletonHWID()_SingletonPID()_Startup()_StringCompact()_StringIsValid()_StringRegExpMetaCharacters()_StringReplaceWholeWord()_StringStripChars()_Temperature()_TrialPeriod()_UKToUSDate()/_USToUKDate()_WinAPI_Create_CTL_CODE()_WinAPI_CreateGUID()_WMIDateStringToDate()/_DateToWMIDateString()Au3 script parsingAutoIt SearchAutoIt3 PortableAutoIt3WrapperToPragmaAutoItWinGetTitle()/AutoItWinSetTitle()CodingDirToHTML5FileInstallrFileReadLastChars()GeoIP databaseGUI - Only Close ButtonGUI ExamplesGUICtrlDeleteImage()GUICtrlGetBkColor()GUICtrlGetStyle()GUIEventsGUIGetBkColor()Int_Parse() & Int_TryParse()IsISBN()LockFile()Mapping CtrlIDsOOP in AutoItParseHeadersToSciTE()PasswordValidPasteBinPosts Per DayPreExpandProtect GlobalsQueue()Resource UpdateResourcesExSciTE JumpSettings INISHELLHOOKShunting-YardSignature CreatorStack()Stopwatch()StringAddLF()/StringStripLF()StringEOLToCRLF()VSCROLLWM_COPYDATAMore Examples...

Updated: 22/04/2018

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Similar Content

  • Rskm
   By Rskm
   Hi, I have the following line in a text file 'input.txt'. I know the line number - say '6'. I wish to replace the text 'WWW' in the below line with a random number (I can generate that with random()).
   WERIS  WWWJP   3.83  8.330  1.000                1097.RAXX 
   The WWW is a 3 digit integer (could be any number between 0 to 999), I can use stringtrimleft and get the numerical value of WWW in this file
   so, basically, I know the string to replace (ie; WWW stored in a variable), I know the line number to work on and the file location/name and the replacement variable (through random()). My requirement is to fill that 3 spaces with my random number (which Is a integer between 1 and 999)
   please put ur suggestions
    
  • FMS
   By FMS
   Hello,
   Does somebody knows a quick way to split eash word to an array in a text?
   I've a text and want to have each word in that text in an array.

   I tried to get in some way multiple seperators inside stringsplit but couldn't get it to work.
   I hope to get an array like :
   $aArray[0] = "PARIJS"
   $aArray[1] = "AFN"
   $aArray[2] = "Air"
   ....
   sample text: PARIJS (AFN) - Air France-KLM heeft de financieel directeur van het Franse nuts- en vervoersbedrijf Veolia, Philipe Capron, in het vizier om de nieuwe topman van de luchtvaartcombinatie te worden. Volgens de krant La Tribune wordt Capron als favoriet beschouwd om de topfunctie te gaan vervullen. AdChoices Advertentie Volgens bronnen tegen La Tribune is de keuze voor Capron zelfs al gemaakt door Air France-KLM en zal zijn voordracht volgende week worden voorgelegd aan de raad van toezicht bij het bedrijf. Capron zou dan de opvolger worden van de opgestapte topman Jean-Marc Janaillac. In mei trad Janaillac af nadat het hem niet was gelukt buiten de bonden om zaken te doen met het eigen personeel. Sindsdien heeft een interim-bestuur de dagelijkse leiding. De zestigjarige Capron is sinds 2014 financieel directeur bij Veolia. Daarvoor werkte hij onder meer bij mediaconcern Vivendi. Minder macht Overigens zijn er ook geruchten dat de nieuwe topman van Air France-KLM direct een zetel zou krijgen in de raad van commissarissen van KLM. Binnen de Nederlandse divisie, die juist alles op alles zet om minder macht naar Parijs te laten vloeien, is men volgens ingewijden verbolgen over die gang van zaken. ,,Stank voor dank", zo klinkt het in de wandelgangen. Eerder zou Janaillac ook al hebben geprobeerd om een dikkere vinger in de pap te krijgen bij KLM, dat door de bank genomen beter presteert dan haar Franse zustermaatschappij. Dit lukte eerder niet, onder meer door inmenging van het Nederlandse kabinet. AdChoices Advertentie Geruchten Een woordvoerder van Air France-KLM wilde niet reageren op de geruchtenstroom. Het concern gaat er vanuit dat binnen afzienbare tijd een nieuwe bestuursvoorzitter benoemd zal worden. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wilde evenmin ingaan op geruchten. ,,Ik heb hierover nog geen contact gehad met KLM, dus dat wil ik eerst even afwachten'', zei ze. Tweede Kamerleden spraken deze week tijdens een debat nog maar eens hun zorg uit over de ontwikkelingen bij Air France-KLM. Zij drongen aan op herbevestiging van oude afspraken over de relatief zelfstandige positie van KLM binnen de groep.>Exit code: 0 Time: 28.52  
  • nacerbaaziz
   By nacerbaaziz
   Hello Members of this best Forum
   i have a question please
   for example if i have a long string
   and i want to extract a text between two tag
   what i can do to make that?
   note :
   i know that there is a
   StringRegExp function
   it's do that work
   but it result is be as an array
   i want the result to be a string
   is there any function on autoit can do that?
   Thanks in advance.
  • mistersquirrle
   By mistersquirrle
   Hello!
    
   I wrote myself a script to follow Google Maps Polyline encoding steps: https://developers.google.com/maps/documentation/utilities/polylinealgorithm, and that works (although I think that it's a bit janky), but now I'm having issues getting the output.
    
   When I run the script, all the points come out correctly in the console, and even when they're the only things that I log, it displays them fine. However, I'm adding each point into a variable to return all of them at once at the end, fully formatted, and it's only taking the very first point. I can't figure out what I'm doing wrong, as it seems fine.
    
   When run with the default value, it should output this at the end: Custom Polygon: _p~iF~ps|U_ulLnnqC_mqNvxq`@
   But instead I'm just getting this: Custom Polygon: _p~iF
    
   I know that it's reaching the string combination lines because it's logging the data before it (and even if a put log AFTER the $sPolygon &= $aPoints[0], it's logged fine).
    
   Here's my full code (problem is lines ~209 - 234, search "$sPolygon &= $aPoints[1]"):
   #include <Array.au3> #include <ButtonConstants.au3> #include <EditConstants.au3> #include <GUIConstantsEx.au3> #include <StaticConstants.au3> #include <WindowsConstants.au3> _PolyGUI() Func _PolyGUI() #Region ### START Koda GUI section ### Form= $hInputGUI = GUICreate("Lat Long encoder", 403, 301, 192, 124) GUISetFont(8, 400, 0, "Consolas") GUICtrlCreateLabel("Input polygon points here, format as:", 8, 8, 263, 19) GUICtrlSetFont(-1, 10, 800, 0, "Consolas") GUICtrlCreateLabel("Lat Long - Single point", 8, 24, 142, 17) GUICtrlCreateLabel("Lat Long, Lat Long, Lat Long - Multiple points", 8, 40, 280, 17) Local $sPoints = GUICtrlCreateEdit("", 8, 64, 385, 201, BitOR($ES_WANTRETURN, $WS_VSCROLL)) GUICtrlSetData(-1, "38.5 -120.2, 40.7 -120.95, 43.252 -126.453") GUICtrlSetFont(-1, 10, 400, 0, "Consolas") $bOK = GUICtrlCreateButton("bOK", 16, 272, 123, 25) GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 0, "Consolas") $bCancel = GUICtrlCreateButton("bCancel", 304, 272, 75, 25) GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 0, "Consolas") GUISetState(@SW_SHOW, $hInputGUI) #EndRegion ### END Koda GUI section ### While 1 $nMsg = GUIGetMsg() Switch $nMsg Case $GUI_EVENT_CLOSE Exit Case $bCancel Exit Case $bOK $sPoints = GUICtrlRead($sPoints) GUISetState(@SW_HIDE, $hInputGUI) _GetPoly($sPoints, True) ExitLoop EndSwitch Sleep(10) WEnd EndFunc ;==>_PolyGUI ;https://developers.google.com/maps/documentation/utilities/polylinealgorithm ;https://app.dsmobileidx.com/api/DescribeSearchForLinkId?linkId=469787 ; Note that this will only really work inside the US (this side of the World), as it's assuming any negative is the Longitude ;https://gist.github.com/ismaels/6636986 - decoder ;Using: 41.83162 -87.64696 ; Expected: sfi~F np}uO ; Actual: sfi~f np}uo ; If we remove 32 from the last ASCII code, since the last bit chunk is 0, we get the correct case/ characters ; We need to run this logic back through all the indexes though and do this to all that that <= 63 ;LinkId=469787 ; Expected: q{`aHpa_iVi[kp@}`Aa{@e[eCoqBbAyc@iRy{@g_@mz@|gA{eAh~@Vf~Etv@gB~p@gQ`^yg@~p@ekAldA{KfFxIrJ^pO~Mtl@dPrJnUz[nSpo@wf@fc@yw@n@ob@ ; Actual: s{`aHpa_iVg[kp@}`Aa{@g[gCmqBbA{c@iRy{@e_@kz@|gA{eAh~@Td~Evv@gB|p@gQb^wg@|p@ekAndA{KfFvIpJ`@rO~Mrl@dPrJnU|[lSpo@wf@dc@yw@n@mb@ ; I assume that this is because of bad data, the points have repeating 9's and 0's, which looks fishy. The polygon is (very) close, but not quite the same. Func _GetPoly($sPoints, $bLog = False) Local $timer = TimerInit(), $sConsole[11] Local $sPolygon = "" ; Step 1, take the initial signed value: Local $aCoords = StringRegExp($sPoints, "(-*?\d*\.\d*) (-*?\d*\.\d*)", 3), $aPoints[2] ;~ _ArrayDisplay($aCoords) If $bLog Then _Log(_ArrayToString($aCoords)) For $c = 0 To (UBound($aCoords) - 1) Step 2 ;~ If $bLog Then _Log($c) If $c = 0 Then $aPoints[0] = $aCoords[$c] $aPoints[1] = $aCoords[$c + 1] Else $aPoints[0] = $aCoords[$c] - $aCoords[$c - 2] $aPoints[1] = $aCoords[$c + 1] - $aCoords[$c - 1] EndIf If $bLog Then _Log("- Step 1, take the initial signed value:") _Log(" " & $aPoints[0]) _Log(" " & $aPoints[1]) EndIf ; Step 2, multiply each by 1e5, and round $aPoints[0] = Round($aPoints[0] * 1e5, 0) $aPoints[1] = Round($aPoints[1] * 1e5, 0) If $bLog Then _Log("- Step 2, multiply each by 1e5, and round") _Log(" " & $aPoints[0]) _Log(" " & $aPoints[1]) EndIf ; Step 3, convert Decimal to Binary, using two's complement for negatives. Padded to 32 bits $aPoints[0] = _NumberToBinary($aPoints[0]) $aPoints[1] = _NumberToBinary($aPoints[1]) If $bLog Then _Log("- Step 3, convert Decimal to Binary, using two's complement for negatives. Padded to 32 bits") _Log(" " & $aPoints[0]) _Log(" " & $aPoints[1]) EndIf ; Step 4, left-shifted 1 bit $aPoints[0] = StringTrimLeft($aPoints[0], 1) & "0" $aPoints[1] = StringTrimLeft($aPoints[1], 1) & "0" If $bLog Then _Log("- Step 4, left-shifted 1 bit") _Log(" " & $aPoints[0]) _Log(" " & $aPoints[1]) EndIf ; Step 5, if negative, invert binary If $c = 0 Then If $aCoords[$c] < 0 Then $aPoints[0] = _InvertBinary($aPoints[0]) If $aCoords[$c + 1] < 0 Then $aPoints[1] = _InvertBinary($aPoints[1]) Else If $aCoords[$c] - $aCoords[$c - 2] < 0 Then $aPoints[0] = _InvertBinary($aPoints[0]) If $aCoords[$c + 1] - $aCoords[$c - 1] < 0 Then $aPoints[1] = _InvertBinary($aPoints[1]) EndIf If $bLog Then _Log("- Step 5, if negative, invert binary") _Log(" " & $aPoints[0]) _Log(" " & $aPoints[1]) EndIf Local $aChunks[2][6], $0x20 For $i = 0 To 1 $0x20 = "1" ; This is out BitOR flag, 0x20 BitOR'd onto our 5-bit chunks is always 1*****, except the last chunk $sConsole[5] = "" ; Clearing console variables $sConsole[6] = "" $sConsole[7] = "" $sConsole[8] = "" $sConsole[9] = "" For $j = 0 To 5 ;There will always be 6 chunks ; Step 6 & 7, break into 5-bit chunks, and reverse order $aChunks[$i][$j] = StringTrimLeft($aPoints[$i], StringLen($aPoints[$i]) - 5) ; This splits into 5-bit chunks in reverse order, doing 6 & 7 in one operation ;~ If $bLog Then _Log(" " & $aPoints[$i]) ;~ If $bLog Then _Log(" " & StringLen($aPoints[$i])) ;~ If $bLog Then _Log(" " & StringTrimLeft($aPoints[$i], StringLen($aPoints[$i]) - 5)) ;~ If $bLog Then _Log(" " & $aChunks[$i][$j]) ; Here we consume the original binary string, so the next loop gets the correct next 5-bit chunk $aPoints[$i] = StringTrimRight($aPoints[$i], 5) $sConsole[5] &= $aChunks[$i][$j] & " " ; Once consumed, if the remaining length isn't enough for another bit chunk, switch 0x20 to 0 (no following chunks) If StringLen($aPoints[$i]) <= 5 Then $0x20 = "0" ; Step 8, BitOR 100000 (0x20) to our 5-bit chunks (effectively) $aChunks[$i][$j] = $0x20 & $aChunks[$i][$j] $sConsole[7] &= $aChunks[$i][$j] & " " ; Step 9, converting the chunk from Binary back to Decimal $aChunks[$i][$j] = _BinaryToDec($aChunks[$i][$j]) $sConsole[8] &= $aChunks[$i][$j] & " " ; Step 10, adding 63 to decimal values $aChunks[$i][$j] += 63 $sConsole[9] &= $aChunks[$i][$j] & " " If StringLen($aPoints[$i]) < 5 Then ExitLoop Next If $bLog Then _Log("- Step 6 & 7 (part " & $i & "), break into 5-bit chunks, and reverse order") _Log(" " & $sConsole[5]) _Log("- Step 8 (part " & $i & "), BitOR 100000 (0x20) to our 5-bit chunks (effectively)") _Log(" " & $sConsole[7]) _Log("- Step 9 (part " & $i & "), converting the chunk from Binary back to Decimal") _Log(" " & $sConsole[8]) _Log("- Step 10 (part " & $i & "), adding 63 to decimal values") _Log(" " & $sConsole[9]) EndIf Next Local $aASCII[0] For $i = 0 To 1 Dim $aASCII[0] ; Reset ASCII array For $j = 0 To (UBound($aChunks, 2) - 1) ; For both chunk sets ReDim $aASCII[UBound($aASCII) + 1] ; Add an index for the ASCII array If $aChunks[$i][$j] = "" Or $aChunks[$i][$j] <= 63 Then ; If the chunk is not useful $l = $j For $k = $l To 1 Step -1 If $aChunks[$i][$k] = "" Or $aChunks[$i][$k] <= 63 Or $aASCII[$k] <= 63 Then $aASCII[$k - 1] -= 32 If $aASCII[$k - 1] <= 63 Then _ArrayDelete($aASCII, $k - 1) Else ExitLoop EndIf Next ExitLoop EndIf $aASCII[$j] = Int($aChunks[$i][$j]) Next ;Step 11, convert each value to ASCII equivalent For $k = UBound($aASCII) - 1 To 0 If $aASCII[$k] <= 63 Or $aASCII[$k] = "" Then ReDim $aASCII[UBound($aASCII) - 1] Else ExitLoop EndIf Next $aPoints[$i] = StringFromASCIIArray($aASCII, 0, -1, 0) Next If $bLog Then _Log("- Step 11, convert each value to ASCII equivalent, finished") If $aCoords[$c] <= 0 Then ;@CRLF & " " & If $bLog Then _Log($aPoints[1]) _Log($aPoints[0]) _Log("Next set") EndIf $sPolygon &= $aPoints[1] $sPolygon &= $aPoints[0] Else If $bLog Then _Log($aPoints[0]) _Log($aPoints[1]) _Log("Next set") EndIf $sPolygon &= $aPoints[0] $sPolygon &= $aPoints[1] EndIf Next If $bLog Then _Log("Custom Polygon: " & $sPolygon) _Log(TimerDiff($timer) & @CRLF) EndIf Return $sPolygon EndFunc ;==>_GetPoly Func _NumberToBinary($iNumber) Local $sBinString = "" ; Maximum 32-bit # range is -2147483648 to 2147483647 If $iNumber < -2147483648 Or $iNumber > 2147483647 Then Return SetError(1, 0, "") ; Convert to a 32-bit unsigned integer. We can't work on signed #'s $iUnsignedNumber = BitAND($iNumber, 0x7FFFFFFF) ; Cycle through each bit, shifting to the right until 0 Do $sBinString = BitAND($iUnsignedNumber, 1) & $sBinString $iUnsignedNumber = BitShift($iUnsignedNumber, 1) Until Not $iUnsignedNumber ; Was it a negative #? Put the sign bit on top, and pad the bits that aren't set If $iNumber < 0 Then Return '1' & StringRight("000000000000000000000000000000" & $sBinString, 31) ; Always return 32 bit binaries If StringLen($sBinString) < 32 Then Return StringRight("0000000000000000000000000000000" & $sBinString, 32) Return $sBinString EndFunc ;==>_NumberToBinary Func _BinaryToDec($sBinary) Local Const $aPower[8] = [128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1] Local $iDec If StringRegExp($sBinary, "[0-1]") Then If StringLen($sBinary) < 8 Then Do $sBinary = "0" & $sBinary Until StringLen($sBinary) = 8 EndIf $aBinary = StringSplit($sBinary, "", 2) For $i = 0 To UBound($aBinary) - 1 ;~ $aBinary[$i] = $aBinary[$i] * $aPower[$i] $iDec += $aBinary[$i] * $aPower[$i] Next Return $iDec Else Return SetError(0, 0, "Not a binary string") EndIf EndFunc ;==>_BinaryToDec Func _InvertBinary($iNumber) ;~ ConsoleWrite(@CRLF & $iNumber) Local $sNumber $aNumber = StringSplit($iNumber, "") For $i = 1 To $aNumber[0] If $aNumber[$i] = 0 Then $aNumber[$i] = 1 ElseIf $aNumber[$i] = 1 Then $aNumber[$i] = 0 Else Return SetError(0, 0, "Not a binary number") EndIf $sNumber &= String($aNumber[$i]) Next Return $sNumber EndFunc ;==>_InvertBinary Func _Log($data) ;~ Local Static $LogEnable = True ConsoleWrite(@CRLF & @HOUR & ":" & @MIN & "." & @SEC & " " & $data) LogData(@HOUR & ":" & @MIN & "." & @SEC & " " & $data, "logs/LOGFILE.txt") EndFunc ;==>_Log Func LogData($text, $File = "logs/LOGFILE.txt") Global $LogFile = "" If $LogFile = "" Then $LogFile = FileOpen($File, 9) OnAutoItExitRegister(CloseLog) EndIf FileWriteLine($LogFile, $text) EndFunc ;==>LogData Func CloseLog() If $LogFile <> "" Then _Log("Closing LoD script" & @CRLF) FileClose($LogFile) EndIf EndFunc ;==>CloseLog  
   I've tried:
   $sPolygon &= $aPoints[0] & $aPoints[1] ;---- $sPolygon = $sPolygon & $aPoints[0] & $aPoints[1] ;---- $sPolygon = $sPolygon & String($aPoints[0] & $aPoints[1]) ;---- $sPolygon = String($sPolygon) & String($aPoints[0]) & String($aPoints[1]) ;---- $sPolygon &= $aPoints[1] $sPolygon &= $aPoints[0] ;----  
   I'm sure it's something basic that I'm overlooking, but I don't understand why it's not combining the strings. 
   Also, unrelated, why doesn't $LogFile = FileOpen($File, 9) create the directory/ file if they don't exist? 9 should be $FO_CREATEPATH (8) + $FO_APPEND (1)?
   Thanks!
  • careca
   By careca
   This is another take on string triggers, triggers on specific strings.
   Able to simple text pasting,
   opening links (as long as there's a www. http:\\ or https:\\ at the beggining)
   and is able to open applications.
   The user selects the modifier key, and then uses a combination of that key with a couple others to perform tasks like
   screenshot the active window, (modkey + prtscr), turn off the screen (modkey + pause / break),
   open clipboard string in registry (modkey + R), change system volume (modkey + arrouw up/dn).
   The following keys pressed at the same time prompt for shutdown: S+D+T
   The following keys pressed at the same time prompt for restart: S+R+T
   Middle mouse button click on titlebar minimizes to tray, or a left mouse button click in the icon in the tray also minimizes.
   Trigger is set off by space or enter, and timeouts after 3 seconds.
   Shows your external, lan, and gateway ip's, can refresh with right mouse click, and opens the default browser if the correspondent button is pressed.
   Able to change system volume by a set percentage, reading from the inputbox the number the user sets, if 0 or empty uses system default.
   I made this because the existing string trigger applications didn't do it for me for a number of reasons.
   I did this for me, but if someone finds it useful all the better.
×