Jump to content
blemas

Split a multi line string into separate variables

Recommended Posts

blemas

The McAfee return for AV defs per "C:\Progra~1\Common~1\McAfee\SystemCore\csscan.exe -Versions" is ...

CommonShell Command Line Scanner Lite (VSCORE.15.5.0.3960)

    Engine version: 5800.7501

    DAT version:    8450.0

    Time required:  15 milliseconds

I want to isolate the actual DAT version as "8450.0".  There may be an easier way to get the DAT Version via other McAfee or registry methods but essentially I just want to know how to parse a string at a character or @CRLF into two separate strings for further parsing. Example:

$string = "Name=Microsoft Windows 10 Professional |C:\windows|\Device\Harddisk0\Partition2"

Parse into $var1 = "Name" & $var2 = "Microsoft Windows 10 Professional |C:\windows|\Device\Harddisk0\Partition2"

From there I'd like to parse $var2 at "|" into  $var3 = "Microsoft Windows 10 Professional" and $var4 "C:\windows|\Device\Harddisk0\Partition2"

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
water

Welcom to AutoIt and the forum!

Use something like this:

$string = "Name=Microsoft Windows 10 Professional |C:\windows|\Device\Harddisk0\Partition2"
$aResult1 = StringSplit($string, "=")
$aResult2 = StringSplit($aResult1[2], "|")

You get two arrays with the resulting substrings.


My UDFs and Tutorials:

Spoiler

UDFs:
Active Directory (NEW 2018-12-03 - Version 1.4.11.0) - Download - General Help & Support - Example Scripts - Wiki
OutlookEX (2018-10-31 - Version 1.3.4.1) - Download - General Help & Support - Example Scripts - Wiki
ExcelChart (2017-07-21 - Version 0.4.0.1) - Download - General Help & Support - Example Scripts
PowerPoint (2017-06-06 - Version 0.0.5.0) - Download - General Help & Support
Excel - Example Scripts - Wiki
Word - Wiki
 
Tutorials:

ADO - Wiki

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
blemas

Thanks for the help. That looks like it would work but I'm getting no results (pebkac?).

$string = "Name=Microsoft Windows 10 Professional |C:\windows|\Device\Harddisk0\Partition2"
$aResult1 = StringSplit($string, "=")
$aResult2 = StringSplit($aResult1[2], "|")
MsgBox(0, "aResult1", "" & $aResult1, 1.5)
MsgBox(0, "aResult2", "" & $aResult2, 1.5)

What am I missing?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Subz

It's an array not a string, so use _ArrayDisplay in place of MsgBox

_ArrayDisplay($aResult1)
_ArrayDisplay($aResult2)

 

Edited by Subz

Share this post


Link to post
Share on other sites
blemas

Got it...

#include <Constants.au3>

Global $DOS, $Message = '' ;; added "= ''" for show only.

$DOS = Run(@ComSpec & " /c C:\Progra~1\Common~1\McAfee\SystemCore\csscan.exe -Versions", "", @SW_HIDE, $STDERR_CHILD + $STDOUT_CHILD)
ProcessWaitClose($DOS)
$local_av_version = StdoutRead($DOS)

MsgBox(65536, "", "The McAfee AV information" & @CRLF & $local_av_version)

Dim $split[3]
Global $split = StringSplit($local_av_version, ":")
$1 = $split[1]
$2 = $split[2]
$variable = $split[3]

Dim $sourcetwo[2]
$sourcetwo = StringSplit($variable, "Time")
$DAT_Version = $sourcetwo[1]
$b = $sourcetwo[2]

$DAT_Ver = StringStripWS($DAT_Version,$STR_STRIPALL)
MsgBox(0, 'The McAfee DAT Version is....', "Results = " & $DAT_Ver)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Subz

You could also do it like so:

$sString = ""
$sString &= "CommonShell Command Line Scanner Lite (VSCORE.15.5.0.3960)" & @LF
$sString &= "    Engine version: 5800.7501" & @LF
$sString &= "    DAT version:    8450.0" & @LF
$sString &= "    Time required:  15 milliseconds" & @LF

$aString = StringSplit($sString, @LF)
For $i = 1 To $aString[0]
    If StringInStr($aString[$i], "DAT Version:") Then $sDATVersion = StringStripWS(StringReplace($aString[$i], "DAT Version:", ""), 8)
Next
ConsoleWrite($sDATVersion & @CRLF)

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
blemas

That's a great piece of code, I may end up using it. Thanks!

Share this post


Link to post
Share on other sites
blemas

Much cleaner. I'm going with this....

Share this post


Link to post
Share on other sites
blemas

 

#include <Constants.au3>

Global $DOS, $Message = ''

$DOS = Run(@ComSpec & " /c C:\Progra~1\Common~1\McAfee\SystemCore\csscan.exe -Versions", "", @SW_HIDE, $STDERR_CHILD + $STDOUT_CHILD)
ProcessWaitClose($DOS)
$sString = StdoutRead($DOS)

$aString = StringSplit($sString, @LF)
For $i = 1 To $aString[0]
    If StringInStr($aString[$i], "DAT Version:") Then $sDATVersion = StringStripWS(StringReplace($aString[$i], "DAT Version:", ""), 8)
Next
MsgBox(0,"", "DATVersion=" & $sDATVersion & @CRLF)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
gruntydatsun
#include <Array.au3>
$string = "Name=Microsoft Windows 10 Professional |C:\windows|\Device\Harddisk0\Partition2"
$array1 = StringSplit($string,"=,|",2)
_ArrayDisplay($array1)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
water

What is the "," for in your example? There is no "," in the example data to split at :huh:


My UDFs and Tutorials:

Spoiler

UDFs:
Active Directory (NEW 2018-12-03 - Version 1.4.11.0) - Download - General Help & Support - Example Scripts - Wiki
OutlookEX (2018-10-31 - Version 1.3.4.1) - Download - General Help & Support - Example Scripts - Wiki
ExcelChart (2017-07-21 - Version 0.4.0.1) - Download - General Help & Support - Example Scripts
PowerPoint (2017-06-06 - Version 0.0.5.0) - Download - General Help & Support
Excel - Example Scripts - Wiki
Word - Wiki
 
Tutorials:

ADO - Wiki

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
gruntydatsun

or
 

#include <Array.au3>
$sString  = "    Engine version: 5800.7501" & @LF
$sString &= "    DAT version:    8450.0" & @LF
$sString &= "    Time required:  15 milliseconds" & @LF

$array1 = StringRegExp($sString,"DAT version:\s*(\d+\.?\d*)",1)
_ArrayDisplay($array1)

the regex reads:
"DAT version" then zero or more spaces then one or more digits then zero or one fullstop then zero or more digits

Share this post


Link to post
Share on other sites
gruntydatsun

hi water, that comma slipped past me .... it's the end of the day here and i'm pooped :yawn:

Share this post


Link to post
Share on other sites
water

I see. Good night :)


My UDFs and Tutorials:

Spoiler

UDFs:
Active Directory (NEW 2018-12-03 - Version 1.4.11.0) - Download - General Help & Support - Example Scripts - Wiki
OutlookEX (2018-10-31 - Version 1.3.4.1) - Download - General Help & Support - Example Scripts - Wiki
ExcelChart (2017-07-21 - Version 0.4.0.1) - Download - General Help & Support - Example Scripts
PowerPoint (2017-06-06 - Version 0.0.5.0) - Download - General Help & Support
Excel - Example Scripts - Wiki
Word - Wiki
 
Tutorials:

ADO - Wiki

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Similar Content

  • FMS
   By FMS
   Hello,
   Does somebody knows a quick way to split eash word to an array in a text?
   I've a text and want to have each word in that text in an array.

   I tried to get in some way multiple seperators inside stringsplit but couldn't get it to work.
   I hope to get an array like :
   $aArray[0] = "PARIJS"
   $aArray[1] = "AFN"
   $aArray[2] = "Air"
   ....
   sample text: PARIJS (AFN) - Air France-KLM heeft de financieel directeur van het Franse nuts- en vervoersbedrijf Veolia, Philipe Capron, in het vizier om de nieuwe topman van de luchtvaartcombinatie te worden. Volgens de krant La Tribune wordt Capron als favoriet beschouwd om de topfunctie te gaan vervullen. AdChoices Advertentie Volgens bronnen tegen La Tribune is de keuze voor Capron zelfs al gemaakt door Air France-KLM en zal zijn voordracht volgende week worden voorgelegd aan de raad van toezicht bij het bedrijf. Capron zou dan de opvolger worden van de opgestapte topman Jean-Marc Janaillac. In mei trad Janaillac af nadat het hem niet was gelukt buiten de bonden om zaken te doen met het eigen personeel. Sindsdien heeft een interim-bestuur de dagelijkse leiding. De zestigjarige Capron is sinds 2014 financieel directeur bij Veolia. Daarvoor werkte hij onder meer bij mediaconcern Vivendi. Minder macht Overigens zijn er ook geruchten dat de nieuwe topman van Air France-KLM direct een zetel zou krijgen in de raad van commissarissen van KLM. Binnen de Nederlandse divisie, die juist alles op alles zet om minder macht naar Parijs te laten vloeien, is men volgens ingewijden verbolgen over die gang van zaken. ,,Stank voor dank", zo klinkt het in de wandelgangen. Eerder zou Janaillac ook al hebben geprobeerd om een dikkere vinger in de pap te krijgen bij KLM, dat door de bank genomen beter presteert dan haar Franse zustermaatschappij. Dit lukte eerder niet, onder meer door inmenging van het Nederlandse kabinet. AdChoices Advertentie Geruchten Een woordvoerder van Air France-KLM wilde niet reageren op de geruchtenstroom. Het concern gaat er vanuit dat binnen afzienbare tijd een nieuwe bestuursvoorzitter benoemd zal worden. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wilde evenmin ingaan op geruchten. ,,Ik heb hierover nog geen contact gehad met KLM, dus dat wil ik eerst even afwachten'', zei ze. Tweede Kamerleden spraken deze week tijdens een debat nog maar eens hun zorg uit over de ontwikkelingen bij Air France-KLM. Zij drongen aan op herbevestiging van oude afspraken over de relatief zelfstandige positie van KLM binnen de groep.>Exit code: 0 Time: 28.52  
  • LoneWolf_2106
   By LoneWolf_2106
   Hi,
   i receive a strange result from splitting strings elements contained in an array .(In attachment the resulting array)
   My Array contains strings like:
    
   INFO [26.01.2018 13:53:44] [XYZ] [XYZ, XYZ] Delta pack 5.2.25_17.01.2018 server version: 5.2.25_22.01.2018 not available. My code is:
   For $a=0 to UBound($Array_info_4) -1 $Array_info_4[$a]=StringSplit($Array_info_4[$a],",",$STR_NOCOUNT) Next I tried also using a second Array to store the result, but the result was the same, like in the attachment.
   Where is my mistake? :-)
    
    
    

  • kneze
   By kneze
   Hi
   i try to read Wlan Profiles from local Computer. First Step Command Prompt: netsh wlan show profiles >> C:\temp\test\wlan.txt.
   Second Step (here's a sample script to find a solution for my problem. Script read each line of wlan.txt and Display Name of Wireless Connection which i have set up in the past.  If i edit wlan.txt to wlan - sample.txt script works. wlan.txt containsline without : so i get error message. How can i read only lines beginning with All User Profile so i can use original file wlan.txt which i crate in the command prompt with: netsh wlan show profiles >> C:\temp\test\wlan.txt ?
   Thanks for any suggestions.
   Kneze
   $Form1 = GUICreate("Form1", 374, 268, 892, 512) $Button1 = GUICtrlCreateButton("button", 145, 35, 75, 25) GUISetState(@SW_SHOW) While 1 $nMsg = GUIGetMsg() Switch $nMsg Case $GUI_EVENT_CLOSE Exit Case $Button1 $file = "C:\temp\test\wlan.txt" FileOpen($file, 0) For $i = 1 to _FileCountLines($file) $line = FileReadLine($file, $i) $after = StringSplit($line, ":")[2] MsgBox(262144, "Result", $after, 0) Next FileClose($file) EndSwitch WEnd  
    
   wlan - sample.txt
   wlan.txt
  • Cormin
   By Cormin
   My script currently reads a text file line by line. I want it to look for this the chat message below and skip the session messages. 
   There are some garbage lines that I want it to skip over. So if a line doesnt match that format then skip it. I tried experimenting with StringRegExp but I think I'm using it wrong. Heres my code
   If StringRegExp($read, '\W\d\d\w\d\d\D.\W') = Not @error Then I was hoping that this would be able to see the open bracket, 2 digits, a colon, 2 digits,  close bracket, a space and a <. But it doesn't seem to be working.
    
   Eventually I want to be able to extract the username and chat message into separate strings but I haven't got that far yet.
  • ripdad
   By ripdad
   Here is  another WMIC script that parses properties from various alias classes.
   ie: COMPUTERSYSTEM, CDROM, IDECONTROLLER, DISKDRIVE, etc.
   Download:  WMIC_GET.au3
    
×